Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho hơn 200 cán bộ, đảng viên

T.LĨNH – V.ANH |

Hôm qua 4.9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho trên 200 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trương ương Đảng (khóa XI) về: tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Sau hội nghị này, Đảng ủy Khối các cơ quan sẽ tổ chức 8 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho cán bộ, đảng viên cơ sở thuộc Đảng bộ.

T.LĨNH – V.ANH