Quế Sơn chu đáo chuẩn bị đại hội đảng các cấp

MAI LINH - DUY THÁI |

Huyện Quế Sơn đang tập trung thực hiện chu đáo, chặt chẽ công tác chuẩn bị để đại hội đảng cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra theo kế hoạch.

Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị về công tác cán bộ chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: L.T
Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị về công tác cán bộ chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: L.T

Sẵn sàng đại hội cấp cơ sở

Thị trấn Hương An được huyện Quế Sơn chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm nên địa phương đã nhanh chóng triển khai, quán triệt và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo đại hội của Trung ương, tỉnh, huyện. Đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm trách các khâu chuẩn bị đại hội.

Ông Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương An cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Hương An lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã hoàn tất. Thời gian đại hội được xác định vào ngày 30 và 31.3.2020 với 159 đại biểu tham dự.

“Đại hội lần này, thị trấn Hương An đặc biệt chú trọng công tác nhân sự đảm bảo chất lượng, đủ 3 độ tuổi và cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đảng ủy thị trấn đã tiến hành thực hiện quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy đúng quy định. Về xây dựng báo cáo chính trị, thị trấn Hương An tập trung đánh giá sát thực những kết quả đạt được và những hạn chế tồn đọng trong nhiệm kỳ qua để đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung cho các chỉ tiêu của 5 năm đến, đặc biệt là phát triển đô thị Hương An” - ông Châu nói.

Ông Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Sơn cho biết, đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy sẽ tổ chức từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6.2020. Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội ở cấp cơ sở, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện. Thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, các chi, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc dự thảo các nội dung văn kiện đại hội để tổ chức tham gia góp ý rộng rãi trong các thành phần theo kế hoạch và nội dung quy định. Về công tác nhân sự, đảng bộ các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch và thực hiện quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy để xây dựng đề án nhân sự trình đại hội. Hiện nay, Huyện ủy Quế Sơn đang tiến hành việc xét duyệt nội dung, nhân sự các đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc và sẽ hoàn thành vào ngày 31.3.2020.

Tập trung cho Đại hội Đảng bộ huyện

Theo ông Võ Văn Nhàn, ngay sau khi có Chỉ thị số 35 (ngày 30.5.2019) của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Chỉ thị số 45 (ngày 31.7.2019) của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn đã ban hành Thông tri số 19 (ngày 20.8.2019) về “Đại hội tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 152 về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Thông tri của Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn. Cạnh đó, tổ chức hội nghị tập huấn công tác đại hội và triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác đại hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Để đảm bảo tiến độ chuẩn bị nội dung, điều kiện đại hội cấp huyện, Huyện ủy Quế Sơn đã ban hành các quyết định thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức, phục vụ. Từng tiểu ban đã xây dựng kế hoạch và tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo kiểm điểm trình đại hội đã hoàn thiện và được thông qua tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1, lần 2, Hội nghị Ban Chấp hành lần 1. Dự thảo báo cáo chính trị cũng đã được lấy ý kiến góp ý và phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị xã hội và đang được tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, các nhân sĩ trí thức và nhân dân đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Các nội dung khác gồm dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và nội quy, quy chế, chương trình, kịch bản đại hội đã soạn thảo hoàn chỉnh. Đối với tiến độ chuẩn bị nhân sự, huyện Quế Sơn đã xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 theo hướng nâng cao chất lượng và đúng quy định. Hiện nay, đang xây dựng đề án nhân sự đại hội để báo cáo về tỉnh.

Ông Võ Văn Nhàn cho biết thêm, Huyện ủy Quế Sơn cũng đã ban hành Kế hoạch số 164 tuyên truyền đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 7 nội dung tuyên truyền và chia làm 4 đợt. Chọn 3 công trình chào mừng đại hội gồm đường ven bao khu công nghiệp Đông Quế Sơn, mở rộng tuyến đường Hùng Vương thuộc thị trấn Đông Phú và khởi công xây dựng trụ sở HĐND - UBND huyện.

“Với sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo theo đúng quy định, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành cơ bản các nội dung công việc và dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8.2020. Đại hội xác định tiếp tục thực hiện quyết liệt 3 nhiệm vụ đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư để đưa Quế Sơn phát triển toàn diện, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%; cơ cấu ngành nông nghiệp còn dưới 9%, công nghiệp - xây dựng 62%, thương mại - dịch vụ 29%...” - ông Nhàn nói.

TAGS