Quế Sơn kiểm tra và thi hành kỷ luật nhiều đảng viên

N.Đ |

Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn tiến hành kiểm tra đối với 12 tổ chức đảng, giám sát 11 tổ chức đảng; đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy của tổ chức đảng, với 41 đảng viên. Các chi, đảng ủy cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra 91 tổ chức đảng và 160 đảng viên, giám sát chuyên đề 99 tổ chức đảng và 189 đảng viên; chi bộ trực thuộc Huyện ủy kiểm tra 602 đảng viên và giám sát 187 đảng viên. Qua đó, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 33 đảng viên, trong đó khiển trách 27 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp, cách chức 2 trường hợp.

Thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Quế Sơn và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 48 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 46/48 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm; trong đó có 3/46 trường hợp có vi phạm và đã xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách. Bên cạnh đó, đã tiến hành kiểm tra 22 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận 22 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, và yêu cầu kiểm điểm, khắc phục.

Theo ông Võ Đức Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Sơn, nửa nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện, số lượng và chất lượng được nâng lên so với nửa nhiệm kỳ trước (tăng 12 tổ chức đảng và 11 đảng viên). Việc thi hành kỷ luật đảng viên đảm bảo phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật trong Đảng, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định, khách quan, chính xác, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

N.Đ