Quy hoạch cán bộ và tín nhiệm nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều qua 6.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị về công tác quy hoạch cán bộ và tín nhiệm nhân sự đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Mở đầu hội nghị, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, các đại biểu đã nghe Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trình bày Tờ trình số 13 - TTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 5.9.2016 về việc giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước đó, ngày 4.3.2016, Đại tá Nguyễn Văn Khánh - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Cục kỹ thuật Quân khu V. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khuyết 1 đồng chí, vì vậy, cần bổ sung để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Xuất phát từ yêu cầu trên và căn cứ vào Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp thảo luận và thống nhất giới thiệu một đồng chí đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, hội nghị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín giới thiệu nhân sự đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

NGUYÊN ĐOAN