Quyết liệt phòng chống tham nhũng

XUÂN NGHĨA - ĐOÀN ĐẠO |

Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh được thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, làm trong sạch Đảng.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2014. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO
Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2014. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO

Nhiều giải pháp

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, năm 2014, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua các hội nghị, các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ… nội dung PCTN được phổ biến thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, các cấp ủy đảng, chính quyền đã thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN. Trong đó, việc công khai tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản… góp phần đảm bảo quy chế dân chủ trong hoạt động các cơ quan, đơn vị, ngăn ngừa hành vi tham nhũng. Đã có 100% số cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập với tổng số 11.479 cán bộ. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng khả năng phòng ngừa tham nhũng như: xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn ở các cơ quan, đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, phù hợp với yêu cầu thực tế; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; luân chuyển vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức…

“Năm 2014, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ và phát huy tác dụng, góp phần nâng cao nhận thức PCTN trong cán bộ, công chức và nhân dân. Công tác phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.
(Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

Một trong những giải pháp hữu hiệu khác là kiên quyết xử lý hành vi, tội phạm tham nhũng. Năm 2014 toàn tỉnh đã tiến hành 125 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thi hành pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, PCTN. Qua thanh tra tại 263 cơ quan, đơn vị đã phát hiện 62 trường hợp có vi phạm trong việc thực thi pháp luật. Lực lượng Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã tiến hành điều tra 12 vụ án liên quan đến tham nhũng. Về tội tham ô tài sản, lực lượng công an thụ lý điều tra 24 bị can trong 8 vụ án của các năm 2013, 2014 với tổng thiệt hại hơn 30 tỷ đồng, thu hồi gần 400 triệu đồng. Đặc biệt, các hành vi phạm tội về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tội đưa và nhận hối lộ đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền gần 64,5 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan công an trên địa bàn tỉnh đã điều tra xong 1 vụ và đang tiến hành điều tra 2 vụ với tổng số 20 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp cũng đã tiếp nhận 9 vụ với 19 bị can phạm tội liên quan đến tham nhũng, qua đó truy tố ra tòa 3 vụ/3 bị can.

Chung tay PCTN

Đồng chí Phan Việt Cường khẳng định, hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm liên quan đến tham nhũng đã góp phần tăng thêm sự tin tưởng của nhân dân trong công tác ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư yên tâm hoạt động kinh doanh để tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng Quảng Nam vẫn còn nhiều việc phải làm trong công tác PCTN. Bởi, ở một số lĩnh vực như bồi thường giải tỏa, giải phóng mặt bằng, liên quan đến đất đai, chế độ chính sách... vẫn còn xảy ra tình trạng tham nhũng. Trên lĩnh vực ngân hàng, tham nhũng có chiều hướng gia tăng, điển hình như các vụ tham nhũng tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Nam Trà My, tại Phòng giao dịch khu tây thuộc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Duy Xuyên, hay Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Nam... làm thất thoát nhiều tỷ đồng của Nhà nước. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ có hành vi tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp. Thời gian điều tra, truy tố một số vụ án tham nhũng kéo dài, ảnh hưởng đến việc răn đe, phòng ngừa tội phạm tham nhũng và gây dư luận không tốt…

Để đạt hiệu quả hơn nữa trong PCTN, đồng chí Phan Việt Cường cho biết, thời gian tới các cơ quan hữu quan sẽ tổng hợp, rà soát các vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng để cùng phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tăng cường phối hợp để thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTN. Cùng với phát huy vai trò trách nhiệm của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, quần chúng nhân dân trong công tác phối hợp, kiến nghị, giám sát và phát hiện các hành vi tham nhũng…, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ là giải pháp hiệu quả trong công tác ngăn ngừa gia tăng các loại tội phạm liên quan đến tham nhũng. Đồng thời chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn với nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng theo quy định phân cấp.

XUÂN NGHĨA - ĐOÀN ĐẠO