Siết chặt kỷ cương trong Đảng

HÀN GIANG |

Hôm nay 3.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015. Những năm qua, công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, các nhiệm vụ chủ yếu đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang tặng cờ và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS năm 2014. Ảnh: NG.ĐOAN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang tặng cờ và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS năm 2014. Ảnh: NG.ĐOAN

Theo báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 5 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.990 lượt tổ chức đảng (tăng 74,3% so với nhiệm kỳ 2005 - 2010) và 6.257 lượt đảng viên (tăng 65,6%); giám sát chuyên đề 1.978 lượt tổ chức (tăng 253,8%) và 3.265 lượt đảng viên (tăng 917,1%). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 39 lượt tổ chức, 36 đảng viên và giám sát 31 tổ chức, 41 đảng viên; cấp ủy huyện và cơ sở kiểm tra 2.951 lượt tổ chức, 6.221 lượt đảng viên và giám sát 1.947 lượt tổ chức, 3.224 lượt đảng viên. Ngoài ra, các ban đảng của cấp ủy tiến hành kiểm tra 205 tổ chức đảng, giám sát 44 tổ chức đảng và 181 đảng viên.

Đánh giá hiệu quả hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định, công tác KTGS đã góp phần phục vụ tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Đồng thời tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng nhiều năm ở cơ sở, cũng như phát hiện nhiều nhân tố mới để phát huy; kịp thời cảnh tỉnh, nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Triển khai đồng bộ

Ông Đoàn Văn Viên - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, công tác KTGS của Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 được triển khai thực hiện khá toàn diện và đồng bộ, luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, các vụ việc nổi cộm gây bức xúc dư luận như tài chính, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; quản lý tài nguyên lâm khoáng sản; xây dựng cơ bản... “Các cuộc KTGS được đánh giá, kết luận kịp thời, sát đúng tình hình. Sau KTGS đã chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh những chủ trương, chính sách chưa phù hợp hoặc tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Từ đó, góp phần giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên” - ông Viên khẳng định.

Trong 5 năm qua, UBKT các cấp đã kiểm tra 483 tổ chức đảng và 1.497 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 51,4% tổ chức và 25,1% đảng viên so với nhiệm kỳ trước đó). Qua kiểm tra kết luận: 386/483 tổ chức đảng và 1.346/1.496 đảng viên có vi phạm. Trong số vi phạm, có 32 tổ chức đảng và 534 đảng viên phải xử lý kỷ luật, số còn lại đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, phát hiện các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định tổng số tiền hơn 89 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi, chấn chỉnh và khắc phục hậu quả.

Không chỉ đơn thuần KTGS theo chức năng, thời gian qua, UBKT các cấp còn chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan, tạo sự chủ động trong trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật đảng và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác này theo quy định Điều lệ Đảng. Cùng với đó, việc xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo đã đi vào nền nếp, được UBKT các cấp thực hiện cơ bản đúng thẩm quyền, nguyên tắc, thời gian, trả lời người tố cáo đúng quy định. Qua đó xử lý kịp thời đảng viên, tổ chức đảng bị tố cáo có vi phạm hoặc chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh; và cũng đã minh oan cho nhiều trường hợp bị tố cáo không đúng sự thật, ổn định dư luận. “Đối với các trường hợp đơn tố cáo mạo tên, giấu tên nhưng có nội dung, đối tượng cụ thể thì được khảo sát, theo dõi, là nguồn thông tin tham khảo để xem xét, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cũng nhờ chú trọng làm tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo nên ngành kiểm tra Đảng của tỉnh đã chủ động và giải quyết rốt ráo các khiếu nại, tố cáo, nhất là liên quan đến nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Góp phần đảm bảo cho đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp” - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đoàn Văn Viên nói.

Bám sát nhiệm vụ chính trị

Theo ông Đoàn Văn Viên, yêu cầu của công tác KTGS trong thời gian tới chú trọng đi vào chiều sâu, chất lượng, đảm bảo thực hiện toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Trong đó, toàn ngành tiếp tục xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ; chú ý kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Đồng thời mở rộng đối tượng và nội dung giám sát, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện và phúc tra kết quả thực hiện các quyết định, kết luận sau kiểm tra; giải quyết kịp thời, đúng quy định những đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Với vai trò của mình, UBKT các cấp phấn đấu thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao; chủ động nắm tình hình, kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoặc xem xét, giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

“Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng phải luôn được đặt trong mối quan hệ biện chứng với các nhiệm vụ khác có liên quan, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng với mục tiêu góp phần phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, ngành của tỉnh” - ông Viên nhấn mạnh. Ông Viên cũng chia sẻ rằng, công tác KTGS của ngành kiểm tra Đảng không phải là đi bới móc tìm sai phạm để xử lý, mà là kịp thời phát hiện các sai phạm, chấn chỉnh, không để xảy ra khuyết điểm, sai phạm lớn. Qua đó, giúp đối tượng nhận thấy cái sai mà kịp thời khắc phục, uốn nắn, rèn luyện để tiến bộ, cũng là góp phần răn đe, giáo dục cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

HÀN GIANG