Sinh hoạt chi bộ: Cần đổi mới mạnh mẽ hơn

HÀN GIANG |

Nội dung sinh hoạt còn nặng về chuyên môn, chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề,... đó là nhìn nhận của một số cấp ủy về chất lượng sinh hoạt của chi bộ đảng tại cơ sở.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Chuyển biến nhưng chưa đồng bộ

Đề cập về việc sinh hoạt của chi bộ, ông Trịnh Văn Linh - Phó Bí thư Chi bộ thôn Kim Thành (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) cho hay, ngoài tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng quý chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm ra nghị quyết thực hiện đối với các vấn đề mang tính cấp bách của địa phương. Đơn cử như, hưởng ứng thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Chi bộ thôn Kim Thành đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng thiết chế văn hóa cổng thôn, cổng tổ, nhà sinh hoạt văn hóa; chương trình thắp sáng đường quê; bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh trật tự... Trên cơ sở nghị quyết, Chi bộ thôn Kim Thành đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. “Để tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ phân công thành viên chịu trách nhiệm chuẩn bị dự thảo nội dung, báo cáo với chi ủy góp ý hoàn thiện. Tại buổi sinh hoạt, tập thể chi bộ tham gia bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện. Chuyển biến đáng mừng là chỉ trong một thời gian ngắn các nhiệm vụ đề ra theo tinh thần của nghị quyết đều hoàn thành, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Qua các kết quả mà địa phương đã đạt được, có thể thấy nghị quyết chuyên đề với các giải pháp tập trung, có trọng tâm nên dễ dàng trở thành hiện thực. Điều cốt yếu hơn là từ đó chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng được khẳng định” - ông Linh chia sẻ.

Tập trung vào các vấn đề cấp bách

Góp ý vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ông Đặng Hữu Lên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn cho rằng, thực tiễn tại cơ sở đang đặt ra rất nhiều vấn đề cần tổ chức đảng ở đó tập trung lãnh đạo, giải quyết. Vì vậy, chi bộ ở cơ sở phải nắm bắt, xác định được các vấn đề đang hoặc có nguy cơ xảy ra, từ đó chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Có như vậy, tập thể chi bộ mới dành thỏa đáng thời gian, tập trung trí tuệ bàn bạc, góp ý xây dựng được những giải pháp để giải quyết cụ thể, hiệu quả đối với các vấn đề mang tính cấp bách tại địa phương.

Ghi nhận tại cuộc làm việc giữa Đoàn công tác của Tỉnh ủy với các đảng ủy cơ sở mới đây cũng cho thấy, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên, từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu, phát huy tinh thần dân chủ. Tuy vậy, tại nhiều chi bộ vẫn chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung, chất lượng sinh hoạt ở nhiều chi bộ cơ quan, thôn - khối phối vẫn còn mang nặng tính chuyên môn, chưa coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng. Theo ông Phạm Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Điện Trung (thị xã Điện Bàn), chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt chi bộ ở thôn chưa đảm bảo quy trình, còn dàn trải, thảo luận chưa đi sâu vào nội dung. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ chưa được quan tâm đúng mức.

Nói về các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có nơi còn thiên về chuyên môn. Ở một số nơi, việc duy trì lịch sinh hoạt chưa đều, chưa tổ chức được các chuyên đề để thảo luận. Một số cấp ủy chưa phân biệt rõ nội dung sinh hoạt chi bộ với nội dung họp chuyên môn...

Chú trọng sinh hoạt chuyên đề

Ông Đặng Hữu Lên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn cho biết, trong thời gian đến, địa phương tiếp tục tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương và Thông báo Kết luận số 58 của Thị ủy. Trong đó, Thị ủy thành lập nhiều tổ công tác để cùng dự sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ, qua đó vừa kiểm tra, hướng dẫn, giúp các chi bộ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nội dung sinh hoạt đảng. Đồng thời kịp thời tham mưu Thị ủy các biện pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ đảng. Ngoài ra, Thị ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường chỉ đạo, phân công cấp ủy viên hàng tháng về tham dự sinh hoạt để giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt. “Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn đang tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, yêu cầu chi bộ sinh hoạt chuyên đề ít nhất 3 lần/năm; và phải có một lần sinh hoạt chuyên đề về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”” - ông Đặng Hữu Lên nhấn mạnh.

Từ các buổi kiểm tra, giám sát ở cơ sở, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhìn nhận, hiện nay tại một số nơi, chất lượng tổ chức đảng và vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, người đứng đầu vẫn còn hạn chế. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình chưa mạnh, vẫn còn là khâu yếu. Từ đó dẫn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa được nâng cao, nhất là trong các chi bộ ở nông thôn. Nội dung sinh hoạt chỉ mới tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua, triển khai các nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Chưa đi sâu vào tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề. Tại một số nơi, chi bộ chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác phát triển đảng viên còn yếu... “Sinh hoạt chuyên đề là một giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo định hướng, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn sinh hoạt ở chi bộ, đặc biệt hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mà nội dung có thể tập trung vào các vấn đề mang tính cấp bách như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nhiệm vụ phát triển đảng viên. Hay chuyên đề bàn về các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế tại địa bàn cơ sở, cơ quan, đơn vị. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập thể chi bộ có điều kiện bàn sâu vào từng vấn đề cụ thể, trọng tâm, xác định được nguyên nhân, đề ra được giải pháp thiết thực, giải quyết tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở” - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói.

HÀN GIANG