Tam Kỳ có 98/109 chi bộ thôn, khối phố có chi ủy

HOÀNG BIN |

Chiều 11.7, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, Thành ủy Tam Kỳ đã triển khai công tác quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp đạt chuẩn về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đối với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 32%, cán bộ trẻ 10%, trình độ đại học trở lên đạt 100%, trình độ cao cấp - cử nhân chính trị 53%. Toàn thành phố có 98/109 chi bộ thôn, khối phố có chi ủy; 103 trưởng - phó thôn, khối phố là đảng viên… Thành ủy cũng đã thành lập mới 2 đảng bộ cơ sở (Trường THPT Trần Cao Vân và Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm); kết nạp 77 đảng viên mới… Các đại biểu dự họp cũng đã thảo luận, hiến kế những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng thời gian tới như: công tác kiểm tra, giám sát chi bộ cơ sở về việc thực hiện các chỉ thị cấp trên; sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng đảng viên; nhân rộng những điển hình dân vận khéo trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự, văn minh đô thị…

HOÀNG BIN