Tam Kỳ đổi mới cách quán triệt nghị quyết

THANH XUÂN |

Năm 2013, Thành ủy Tam Kỳ ban hành Chỉ thị 18-CT/TU “Về việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng”; năm 2016, Thành ủy tiếp tục ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2016 - 2020”. Nhờ đó, đến nay công tác này đã được các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố triển khai đi vào nền nếp với nhiều đổi mới và đạt chất lượng. Chẳng hạn ở xã Tam Phú, trước khi tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết mới, Ban tuyên giáo Đảng ủy xã in đầy đủ tài liệu nghị quyết gửi đảng viên nghiên cứu trước nên đến khi hội nghị diễn ra báo cáo viên chỉ tập trung nhấn mạnh những quan điểm, chủ trương chính của nghị quyết kết hợp liên hệ tình hình thực tế trong nước, tại thành phố và ngay ở địa phương. Trên cơ sở đó, học viên dễ nắm bắt nội dung nghị quyết, thậm chí có thể liên hệ được ngay những việc cần làm đối với chi bộ, cơ quan và bản thân. Bài thu hoạch cũng được Đảng ủy xã Tam Phú yêu cầu viết tay, như vậy cán bộ, đảng viên thêm một lần để ghi nhớ nội dung nghị quyết.

Ông Nguyễn Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tam Phú nói: “Tôi là báo cáo viên, nếu không nghiên cứu các vấn đề thời sự liên quan thì chỉ có thể nói y nguyên nội dung nghị quyết, mà như vậy sẽ rất khô cứng và làm người nghe khó tiếp thu. Do đó, trước khi báo cáo nội dung nghị quyết tại đảng bộ, tôi cố gắng thu thập thông tin, tài liệu mới nhất để dẫn chứng, minh họa cho người nghe”. Với cách làm này, Đảng bộ xã Tam Phú đã dần khắc phục được tình trạng học viên đi học nghị quyết nhưng lại làm việc riêng, hoặc học mà bỏ về giữa chừng. Số học viên đi học tập trung luôn đảm bảo 80 - 85%, số còn lại cũng được tạo điều kiện để học chung với đơn vị bạn, đảm bảo không có cán bộ, đảng viên không được học nghị quyết, trừ những đảng viên đã được miễn sinh hoạt.

Tam Kỳ hiện có 18 báo cáo viên cấp thành phố; trong đó 13 báo cáo viên là Bí thư Đảng ủy các xã, phường, 5 báo cáo viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố. Đội ngũ này được tham gia hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng quý do Thành ủy tổ chức cùng với đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để cập nhật kịp thời thông tin thời sự, tình hình các lĩnh vực trên địa bàn. Ông Lê Hoài Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ cho biết, năm 2019 Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức cho báo cáo viên của địa phương này đi giảng nghị quyết ở địa phương khác. Như thế đòi hỏi báo cáo viên phải tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận kết hợp thực tiễn, nâng cao chất lượng bài giảng và đồng thời cũng tạo sự hấp dẫn cho người học trước báo cáo viên mới.

Với chủ trương và cách làm khoa học, có nhiều đổi mới, trong những năm qua, việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở Tam Kỳ đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

THANH XUÂN