Tam Kỳ mới đạt 40% chỉ tiêu phát triển đảng viên

THANH XUÂN - HOÀNG BIN |

Sáng 10.10, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (khóa XX) đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2019.

Theo báo cáo đánh giá, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể của thành phố đã tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện căn bản đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đầu năm đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 15,93%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 20,19% so với cùng kỳ; thành phố đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đang tập trung nâng chất các tiêu chí. Thu ngân sách nhà nước toàn thành phố đạt gần 1.300 tỷ đồng... Hội nghị cũng đã nhìn nhận và đi sâu phân tích những vấn đề còn tồn tại hạn chế để góp ý tìm giải pháp thực hiện thời gian tới; trong đó tiến độ thu ngân sách chậm so với yêu cầu đặt ra, nhất là thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; công tác quản lý hiện trạng, trật tự xây dựng chưa chặt chẽ dẫn đến xây dựng trái phép, nhất là ở địa bàn An Mỹ, An Sơn, Tam Thăng, An Phú; công tác phát triển đảng viên mới chỉ đạt 40% chỉ tiêu...

TAGS