Tam Kỳ sẵn sàng cho đại hội Đảng

XUÂN PHÚ |

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức vào cuối tháng 7 này. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đã được địa phương cơ bản hoàn tất.

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.P
Đại hội Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.P

Đại hội cơ sở thành công

Đảng bộ TP.Tam Kỳ bao gồm 37 đảng bộ và 53 chi bộ trực thuộc, với 287 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy chọn Đảng bộ phường An Mỹ và Đảng bộ Viễn thông Quảng Nam tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm. Ngoài ra, Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ được Đảng ủy Quân khu 5 chọn tổ chức đại hội rút kinh nghiệm toàn quân khu. Kể từ khi Đại hội Đảng bộ Viễn thông Quảng Nam diễn ra ngày 20.2 đến nay, tất cả đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội theo đúng kế hoạch, yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Nguyễn Hồng Quang cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Trung ương và Chỉ thị 45 của Tỉnh ủy, Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 26 chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Sau khi có chỉ thị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành và đề án nhân sự.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân vì đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và có ý nghĩa... Đánh giá về công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở, ông Nguyễn Hồng Quang cho rằng, tất cả đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành yêu cầu, nội dung đề ra. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội khá chu đáo.

Văn kiện đại hội qua xây dựng dự thảo, lấy ý kiến đóng góp, thảo luận, đã bám sát tình hình thực tế; đánh giá đúng kết quả, nhìn nhận những mặt chưa làm được và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 rất tốt, lựa chọn được những người có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn và đặc biệt là được nhân dân tín nhiệm, đảm bảo đúng cơ cấu.

Sẵn sàng đại hội đảng bộ thành phố

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Nguyễn Hồng Quang cho hay, từ tháng 9.2019 Thành ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời thành lập các tiểu ban nhân sự, văn kiện, tổ chức và các tổ giúp việc nhằm giúp cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị công tác nhân sự, văn kiện đại hội.

Để kịp thời chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, Thành ủy phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, thành ủy viên đứng điểm, thành lập tổ công tác chỉ đạo đại hội các địa phương. Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo đại hội của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp vừa chuyển về từ Đảng bộ Khối doanh nghiệp. Vì vậy, đại hội diễn ra rất nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng nhiệm kỳ qua, và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, người lao động.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI sẽ tổ chức trong 3 ngày 22 - 24.7. Nói về công tác chuẩn bị cho đại hội, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết đến nay tất cả điều kiện đã cơ bản hoàn tất. Báo cáo chính trị trình đại hội sau khi triển khai thực hiện theo quy định, đến nay đã hoàn chỉnh và báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành ủy cũng đã hoàn thành báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự. Các khâu khác cũng được thành phố tập trung chỉ đạo, nhất là các điều kiện tổ chức đại hội. Đồng thời tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố về ngày tổ chức đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng được tiến hành theo đúng quy định của Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến nơi cư trú, rà soát thủ tục, bằng cấp của các đồng chí ứng cử viên đảm bảo theo quy định. Có 32 đồng chí tái cử nhiệm kỳ tới đã được thực hiện qua quy trình 5 bước với số phiếu tín nhiệm cao...

TAGS