Tam Kỳ tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TƯỜNG QUÂN |

Cuối tuần qua, Đảng bộ Chi cục thuế TP.Tam Kỳ tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đại hội Đảng bộ điểm cấp cơ sở của TP.Tam Kỳ.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Chi cục thuế TP.Tam Kỳ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trên các lĩnh vực: thu ngân sách, công tác chuyên môn, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể… Tại đại hội, một số chỉ tiêu trọng yếu trong 5 năm đến được đề ra như: tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt từ 10 đến 12%, chống thất thu thuế khu vực ngoài quốc doanh đạt 5% trên tổng thu, 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, phát triển thêm 8 đảng viên, trên 95% đảng viên đủ tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 7 đồng chí và bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XX.

TƯỜNG QUÂN