Tam Kỳ tổng kết công tác xây dựng Đảng

BÍCH LIÊN - QUANG SƠN |

Sáng 28.12, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Năm 2016, Thành ủy Tam Kỳ đã ban hành kế hoạch thực hiện “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” bằng nhiều giải pháp, giúp năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được nâng lên, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của chi bộ cơ sở. Qua khảo sát đánh giá, toàn thành phố có 3.857/4.312 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 476 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 33/66 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 6 TCCSĐ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, 10 năm qua TP.Tam Kỳ đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng thành phố ngày càng phát triển, hình ảnh người phụ nữ thời đại mới thêm năng động, sáng tạo hơn.

BÍCH LIÊN - QUANG SƠN