Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật cho đảng viên mới

THÚY SƯƠNG |

(QNO) - Phòng Tư pháp TP.Tam Kỳ vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được ông Nguyễn Quốc Sử - Trưởng phòng Tư pháp thành phố - báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu các nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015; đồng thời đưa ra các tình huống cụ thể về các quyền có họ tên, bí mật đời sống riêng tư, hình ảnh cá nhân, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị bỏ rơi… để các đại biểu thảo luận, bàn cách giải quyết sao cho đúng quy định pháp luật. 

Theo kế hoạch, thời gian tới Phòng Tư pháp và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố sẽ tiếp tục phối hợp lồng ghép hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật vào các lớp do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức như: lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, lớp đảng viên mới, các lớp học nghị quyết.

THÚY SƯƠNG