Tạo sinh lực cho Đảng

NGUYỄN QUANG VIỆT |

Tăng nhanh số lượng nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí về chất lượng là kết quả đạt được những năm qua trong công tác phát triển đảng viên ở huyện Thăng Bình. Và như khẳng định của ông Phan Nghĩa - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình: “Phát triển đảng viên mới là tạo nguồn sinh lực cho Đảng”.

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm được Thăng Bình tiếp tục đặt ra tại hội nghị Huyện ủy lần thứ 19 vừa tổ chức. Ảnh: Q.VIỆT
Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm được Thăng Bình tiếp tục đặt ra tại hội nghị Huyện ủy lần thứ 19 vừa tổ chức. Ảnh: Q.VIỆT

Hiệu quả từ cơ sở

Từ đầu nhiệm kỳ (năm 2010) đến nay, Huyện ủy Thăng Bình đã kết nạp được 1.091 đảng viên. Trong đó, số lượng đảng viên được kết nạp tăng nhanh qua từng năm. Cụ thể, năm 2010 huyện kết nạp được 144 đảng viên; năm 2011 kết nạp 210 đảng viên, năm 2012 kết nạp 227đảng viên, đến năm 2013 kết nạp 244 đảng viên, riêng 9 tháng năm 2014 kết nạp 266 đảng viên.

Ở cơ sở, điển hình như xã Bình Quý, chỉ tiêu đặt ra mỗi năm kết nạp 15 đảng viên, nhưng từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn xã đã kết nạp được 90 đảng viên. Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đảng viên mới, ông Phan Văn Sau - Bí thư Đảng ủy xã Bình Quý nói: “Đầu mỗi năm, xã đều thông qua nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ. Trên cơ sở này, các chi đoàn thanh niên, chi hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh… tiến hành rà soát thành viên, cán bộ ở chi hội cũng như thanh niên ở thôn xóm để tìm và tạo nguồn. Qua giao ban bí thư chi bộ do xã tổ chức hàng tháng, những đối tượng có phẩm chất tốt được báo cáo để tập hợp, cử tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị. Nhờ phát huy vai trò các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, làm tốt công tác tạo nguồn nên việc phát triển đảng viên mới trên địa bàn xã được tổ chức tốt đến thời điểm này”. Còn tại xã Bình Hải, ông Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, trong việc kết nạp đảng viên mới, xã luôn đề cao trách nhiệm, vai trò của cấp ủy. Để tạo nguồn, địa phương chú trọng tuyên truyền mục tiêu, lý tưởng cho đoàn viên thanh niên bằng các hoạt động cụ thể như hiến đất làm đường, góp sức xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy, đảng viên mới luôn là nhân tố đi đầu trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tham gia tốt việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện Thăng Bình chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên mới gắn với quá trình phát triển tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học. Đến thời điểm này, 100% thôn, tổ dân phố, 78/80 cơ quan, đơn vị, 77/78 trường học trên địa bàn huyện có tổ chức đảng độc lập. Tổng số chi bộ trực thuộc cơ sở có cấp ủy là 188/250 chi bộ (75,2%); chi bộ thôn, tổ dân phố có cấp ủy là 111/132 chi bộ (84,1%). Toàn đảng bộ hiện có 4.326 đảng viên, trong đó 32,4% số đảng viên là đoàn viên thanh niên; 771% số đảng viên có trình độ THPT; 24,1% có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên.

Ông Nguyễn Đức Tám - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình cho hay, để công tác phát triển đảng viên đạt hiệu quả, ngày 30.8.2013, Huyện ủy Thăng Bình ban hành Chỉ thị 31-CT/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phát triển đảng viên”. Nhờ nhận thức đúng đắn và tập trung lãnh đạo, nhiều chi bộ, đảng bộ đã thực hiện tốt công tác này. Sau hơn một năm thực hiện chỉ thị, toàn huyện đã kết nạp được 320 đảng viên (tăng 47% so với trước khi có chỉ thị). Đáng ghi nhận, nhờ gắn trách nhiệm cụ thể của cá nhân với thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng nên đảng viên mới luôn đi đầu, gương mẫu thực hiện để người dân làm theo.

Nhiệm vụ trọng tâm

Tuy đạt được kết quả khá tốt, ông Hồng Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình cũng thẳng thắn thừa nhận, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến. Trong đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có chi bộ không phát triển thêm được đảng viên nào. Số lượng đảng viên được kết nạp ở các trường học còn ít. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do công tác tạo nguồn, bồi dưỡng để kết nạp đảng chưa tốt. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên nên chưa chủ động tìm, phát hiện để bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện kết nạp vào Đảng. “Trong thời gian đến, các tổ chức cơ sở đảng cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Các cấp ủy viên và đảng viên phụ trách cần thường xuyên đồng hành với phong trào quần chúng, giúp đỡ thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên, quần chúng là cán bộ thôn, tổ dân phố có lý tưởng, năng lực để giúp đỡ họ đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng” - ông Hồng Quốc Cường nói.

Bí thư Huyện ủy Thăng Bình - ông Phan Nghĩa cho rằng, nội dung và phương pháp tuyên truyền về phát triển đảng viên của một số tổ chức đảng trong nhiệm kỳ còn chưa được thường xuyên và đổi mới. Bởi vậy, đến thời điểm này, tổng số đảng viên so với dân số chỉ mới chiếm 2,31%. Huyện Thăng Bình phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ đảng viên đạt 2,5% dân số; trong những năm 2016 - 2020, tỷ lệ này sẽ nâng lên 3 - 3,5% dân số. Trong thời gian đến, các cấp ủy và tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 31-CT/HU, coi phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu để thực hiện. “Các tổ chức đảng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phát triển đảng viên. Từ sơ kết, tổng kết công tác này, các địa phương chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy tháo gỡ những vướng mắc. Để nâng cao chất lượng đảng viên, điều cần kíp là xây dựng đội ngũ đảng viên đủ tri thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao. Các tổ chức đảng và mỗi đảng viên cần nâng cao việc tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian đến” - ông Phan Nghĩa nói.

NGUYỄN QUANG VIỆT