Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền công tác xây dựng Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 3.10, tại TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Bộ TT-TT, Ban Tổ chức Trung ương cùng UBND tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 50 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong thời gian hai ngày, các học viên được giới thiệu, tìm hiểu 5 chuyên đề chính liên quan đến nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng gồm: Một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; Tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; Định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng). Đồng thời trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về công tác thông tin, tuyên truyền trong công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan báo chí ở địa phương. 

Theo chương trình tập huấn, các học viên được đi thực tế tìm hiểu công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).