Tây Giang phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015 và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16

NGUYỄN TRI KIẾM |

(QNO) - Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang vừa ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015 và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2015-2020); theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang khẳng định: sau hơn 10 năm tái lập, Đảng bộ, quân và dân huyện Tây Giang đã nỗ lực vượt qua những khó khăn gặt hái được những thành quả đáng khích lệ, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, uy tín của Đảng được nâng lên. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh và các huyện bạn, Tây Giang còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, sản xuất manh mún, Tây Giang vẫn còn là huyện nghèo.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tạo sức bật mới thi đua xây dựng Tây Giang sớm thoát nghèo cũng như lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015 và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang yêu cầu các cấp ủy đảng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của huyện đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực hưởng ứng phong trào “Hiến kế tài năng, trí tuệ”; tập trung kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế; làm tốt công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giải quyết kịp thời bức xúc, vướng mắc từ cơ sở; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân.

NGUYỄN TRI KIẾM