Tây Giang sẵn sàng cho đại hội đảng các cấp

ĐÌNH HIỆP |

Thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ.

Ông Nguyễn Văn Lượm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang cho biết, việc chuẩn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đang gấp rút hoàn thiện các khẩu chuẩn bị, từ công tác nhân sự đến việc hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị.

Huyện ủy đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đến, trong đó chú trọng đến việc ổn định sắp xếp dân cư với tiềm năng phát triển kinh tế của từng vùng.

Ông Nguyễn An - Chánh Văn phòng Huyện ủy cho biết thêm, ngay từ đầu tháng 2.2020, Văn phòng Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các kế hoạch, hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền phối hợp với 10 xã tổ chức tuyên truyền cho đại hội.

Đồng thời tham mưu thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội và các tổ công tác đi dự, chỉ đạo đại hội rút kinh nghiệm ở các chi bộ, đảng bộ điểm; phân công thành viên ban thường vụ, cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo tại các tổ chức cơ sở đảng, nhất là đại hội chi bộ thôn.

Qua đánh giá sơ bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã hoàn thành 100%, được tổ chức chặt chẽ, phù hợp với điều kiện của địa phương. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, chính quyền địa phương sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, công tác cán bộ trước đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu nhân sự đại hội.

Các nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng. Nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc đóng góp văn kiện đại hội.

Về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Tiểu ban nhân sự đại hội đã tổ chức nhiều cuộc họp, đến nay dự thảo các đề án về công tác nhân sự cấp ủy, nhân sự chức danh chủ chốt Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thống nhất thông qua.

Đối với nhân sự đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ nhằm bầu ra những người có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 5 năm tới.

TAGS