Thăng Bình đạt và vượt nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội

QUANG VIỆT |

(QNO) - Ngày 10.10, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 19 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014; sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị về công tác phát triển đảng viên; đánh giá kết quả thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và tổng kết thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng 5 năm 2010 - 2015.

Trong 9 tháng đầu năm, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng của Thăng Bình đều đạt kết quả tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các chương trình phát triển sản xuất được thực hiện đảm bảo kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp được mùa, cho năng suất cao. An sinh xã hội được đảm bảo; các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả cao. An ninh - quốc phòng đảm bảo.

Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị 31-CT/HU về công tác phát triển đảng viên, việc kết nạp đảng viên của huyện diễn ra đúng kế hoạch, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Hầu hết các đảng viên được kết nạp đều phát huy tính gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở đi vào nề nếp. Quy chế đã cụ thể hóa được các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thăng Bình ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng tạo sự đột phá và có tác động lan toả lớn. Huyện huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, địa phương tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung đầu tư vào các công trình thiết yếu, quan trọng.

QUANG VIỆT