Thế và lực cho tương lai

CHÁNH LÂM |

Hôm nay 14.7, Đảng bộ huyện Bắc Trà My tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bắc Trà My đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, gắn với đó là giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tế địa phương.

Khang trang thị trấn Trà My, Bắc Trà My. Ảnh: ALăng Ngước
Khang trang thị trấn Trà My, Bắc Trà My. Ảnh: ALăng Ngước

Bắc Trà My là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, với hơn 50% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, cùng với sự quan tâm của các cấp ngành, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Bắc Trà My đã phát huy nội lực, nêu cao quyết tâm và đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra.

Những dấu ấn

Tổng giá trị sản xuất của huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ qua đạt hơn 2.659 tỷ đồng, tăng 2,97 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2015 ước đạt tỷ lệ: nông nghiệp, lâm nghiệp 59% - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 18,93% - thương mại, dịch vụ 22,07%. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong 5 năm qua hơn 350 tỷ đồng. Mạng lưới viễn thông, truyền hình, lưới điện quốc gia đã mở rộng đều khắp; hiện nay có 13/13 xã có điện lưới quốc gia (đạt 100%), có 69/80 thôn có điện (tỷ lệ 86,3%), số hộ sử dụng điện đến năm 2015 khoảng 85,3%.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay Bắc Trà My có 12/12 xã hoàn thành công tác lập, công bố quy hoạch. Đối với 2 xã được chọn thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới là Trà Tân và Trà Dương, địa phương đã tập trung ưu tiên đầu tư nhiều nguồn lực, trong đó nguồn kinh phí từ ngân sách gần 17 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 447 triệu đồng. Hiện nay, xã Trà Dương đã đạt 11/19 tiêu chí, ước đến cuối năm 2015 đạt tất cả các tiêu chí.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất nông - lâm nghiệp, 5 năm qua, Bắc Trà My đầu tư gần 29 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 57 công trình thủy lợi; hỗ trợ 1,105 tỷ đồng cho 691 hộ dân khai hoang 47ha ruộng lúa nước, tập trung nhiều nhất ở các xã Trà Bui, Trà Giác nhằm bù lại diện tích đã bị ngập nước trong khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2; chú trọng chuyển giao, thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất lúa nước đã đem lại năng suất cao. Cũng trong khoảng thời gian này, Bắc Trà My đã giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi, trồng mới hơn 24.808ha rừng. Bên cạnh đó, huyện vận động các doanh nhiệp đầu tư trồng 979ha cây cao su đại điền; hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng để nhân dân trồng 128,7ha cây cao su tiểu điền; xây dựng đề án bảo tồn và phát triển cây quế Trà My; hỗ trợ giống quế trị giá hơn 550 triệu đồng để 1.942 hộ trồng mới hơn 150ha, tập trung tại các xã Trà Giác, Trà Giáp. Với sự tập trung đó, 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp của Bắc Trà My hơn 1.654 tỷ đồng, tăng 2,95 lần so với giai đoạn 2006 - 2010.

Những năm qua, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, Bắc Trà My xây dựng cụm công nghiệp tinh dầu quế; kêu gọi và tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp hoạt động như nhà máy băm keo, nhà máy chế biến tinh dầu quế. Đến cuối năm 2015, trên địa bàn huyện có gần 300 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động, tăng 50 cơ sở so với năm 2010, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh và ổn định ở một số ngành như gia công mộc, cơ khí, may mặc, in ấn, điện tử...; các ngành công nghiệp chế biến, khai thác vật liệu xây dựng tiếp tục phát triển mạnh. Địa phương còn hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật và xây dựng một số mô hình khuyến công như: đào tạo nghề và hỗ trợ máy móc thiết bị xây dựng thí điểm mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ sấy gỗ nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng mộc dân dụng; đề án phát triển nghề làm hương; mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ sấy gỗ nguyên liệu sử dụng hơi nước bão hòa. Theo đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2011 - 2015 của huyện đạt 449,9 tỷ đồng, tăng 3,85 lần so với giai đoạn 2006 - 2010.

Kiện toàn nhân lực

Nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức, cán bộ được cấp ủy đảng huyện Bắc Trà My xác định là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố mang tính quyết định trong việc xây dựng nguồn cán bộ đủ năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng nhằm phục vụ công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30.6.2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, cấp ủy huyện đã xây dựng chương trình hành động đề ra lộ trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn. Trong 5 năm (2010 - 2014) toàn huyện có 105 cán bộ theo học các lớp đại học, trung cấp chuyên môn và 5 người học cao học. Ngoài ra có 551 cán bộ học các lớp chính trị, trong đó có 73 người học cao cấp chính trị. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ được địa phương thực hiện đúng quy trình. Theo đó, đã bổ sung 7 người vào cấp ủy huyện, 3 người vào Ban Thường vụ, 2 Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, 1 Phó Chủ tịch HĐND huyện, 1 Chủ tịch UBND và 2 Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bổ nhiệm trưởng phòng, ban và tương đương huyện 19 trường hợp và phó ngành 48 trường hợp. Luân chuyển 3 cán bộ huyện về cơ sở và 5 cán bộ xã, thị trấn về huyện; điều động 21 cán bộ giữa các khối ngành huyện. Nhờ làm tốt các khâu nên chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Đối với cấp xã, cán bộ đạt 3 chuẩn có 258 người (trong tổng số 524), tăng 24,8% so với đầu nhiệm kỳ; trong đó, 85 người có trình độ đại học chuyên môn, tăng 79 trường hợp so với đầu nhiệm kỳ. Cấp huyện hiện nay có 76,56% số cán bộ trình độ đại học chuyên môn; 29,16% số cán bộ đã qua các lớp cao cấp, cử nhân chính trị.

Định hình chặng đường mới

Điểm nhấn văn hóa - xã hội

Phục vụ nhu cầu của người dân, Bắc Trà My phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam xây dựng chương trình phát thanh tiếng Ca Dong trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh từ đầu năm 2015; xây dựng cây nêu dân tộc Co tại quảng trường văn hóa huyện và phục dựng 5 nhà truyền thống của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện (Ca Dong, Co, Xê Đăng, Mơ Nông, Kinh). Địa phương cũng đã sưu tầm được 106 hiện vật văn hóa vật thể và phi vật thể; tổ chức lễ hội văn hóa dân tộc Co tại xã Trà Kót năm 2013 và đăng cai thành công Lễ hội Văn hóa - thể thao 9 huyện miền núi của tỉnh lần thứ XVIII. Trên địa bàn huyện có 3 di tích cấp tỉnh, 5 di tích cấp quốc gia. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội… đều được các cấp, ngành của huyện quan tâm chăm lo, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Trà My bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh địa phương có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen tác động. Báo cáo chính trị khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ huyện đã tạo dựng được cơ sở giá trị, nền tảng cơ bản vững chắc về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tính thống nhất trong thực tiễn quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành, những kinh nghiệm được đúc kết, tích lũy qua quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên nền tảng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My sẽ phát huy tiềm năng, ưu thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, cơ hội phát triển và sức mạnh nội sinh từ truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Đó sẽ là những điều kiện thuận lợi hết sức cơ bản, cần thiết để toàn huyện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bước sang giai đoạn mới, theo Báo cáo chính trị trình đại hội, Đảng bộ Bắc Trà My xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Song song với công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; chú trọng công tác vận động, tập hợp quần chúng của mặt trận và các đoàn thể, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bắc Trà My tổ chức Lễ hội Văn hóa - thể thao 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, năm 2014. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bắc Trà My tổ chức Lễ hội Văn hóa - thể thao 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, năm 2014. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trên cơ sở thuận lợi đã có, Bắc Trà My chủ trương thực hiện các giải pháp hỗ trợ và khuyến khích người dân đầu tư, tái tạo dần nguồn tài nguyên thiên nhiên bị tác động sụt giảm bởi quá trình phát triển; ưu tiên đưa các loại giống cây trồng, con vật nuôi cho năng suất, giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương vào sản xuất. Đồng thời khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, thâm canh, nâng cao năng suất trên cùng đơn vị diện tích sản xuất, hướng sản xuất vào mục tiêu thị trường có nhu cầu để nâng cao giá trị sản phẩm. Toàn huyện tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế, gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các cấp, ngành chức năng sâu sát cơ sở, hỗ trợ nhân dân phát triển các loại hình kinh tế nông hộ, trang trại, gia trại, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm phù hợp, tìm thị trường tiêu thụ để giải quyết đầu ra sản phẩm cho người dân, xem đây là khâu đột phá trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, Bắc Trà My hướng đến mục tiêu thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào đầu tư phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, cung ứng vật tư, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp... tạo điệu kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất, giải quyết lao động và tăng thu nhập cho người dân.

Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020 đạt tỷ lệ: nông nghiệp, lâm nghiệp 52% - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 22% - thương mại, dịch vụ 26%.
- Thu nhập kinh tế bình quân đến năm 2020 đạt 10 triệu đồng/người.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3% trở lên.
- Thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng bình quân hàng năm 15% trở lên.
- Phấn đấu xây dựng 15% trường đạt chuẩn quốc gia ở những xã có điều kiện kinh tế xã hội phát triển. Hoàn thành và giữ vững phổ cập THCS ở 13/13 xã, thị trấn.
- Đến năm 2020 công nhận 50% thôn (tổ) văn hóa cấp huyện; 8 - 16% thôn (tổ) văn hóa cấp tỉnh, công nhận 1 - 2 xã văn hóa cấp huyện và 1 xã văn hóa cấp tỉnh…
- Mỗi năm phấn đấu phát triển 100 đảng viên trở lên.
(Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Trà My lần thứ XVIII)

CHÁNH LÂM