Thi hành điều lệ: Trọng trách của tổ chức cơ sở đảng

NGUYỄN THANH HẢO |

Điều lệ Đảng là toàn bộ những điểm, quy định về sự hoạt động của Đảng, trong đó các chương I, II, VI, VII, VIII liên quan trực tiếp đến nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, yêu cầu về nhiệm vụ của đảng viên, tổ chức cơ sở đảng.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các tổ chức cơ sở làm tốt công tác xây dựng Đảng.  Ảnh: THÀNH CÔNG
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các tổ chức cơ sở làm tốt công tác xây dựng Đảng. Ảnh: THÀNH CÔNG

Ý nghĩa quan trọng

Những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm trong công tác quán triệt, tổ chức thi hành Điều lệ Đảng. Sau mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, nhiệm vụ đầu tiên của các cấp bộ đảng trong đảng bộ là tổ chức cho đảng viên học tập Điều lệ, các quyết định, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban đảng trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Nhờ đó, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của Điều lệ và thi hành nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng về Điều lệ và thi hành Điều lệ Đảng, nên ngoài công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo hướng trong sạch vững mạnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; tăng cường kiểm tra, giám tổ chức đảng, đảng viên về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, về chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Có thể khẳng định, tổ chức cơ sở đảng nào quan tâm, thực hiện nghiêm túc Điều lệ, quy định của Đảng thì nội bộ ở đó đoàn kết thống nhất, công tác xây dựng Đảng ổn định, phát triển, tạo nội lực vững chắc để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Cần thay đổi

Tuy có nhiều cố gắng về nhận thức, thực hiện nhưng quán triệt và thi hành Điều lệ ở một số tổ chức đảng, đảng viên còn nhiều hạn chế. Trong đó, nhận thức, chấp hành Điều lệ, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ ở không ít đảng viên vẫn chưa rõ nét. Có đảng viên còn nắm chưa chắc nhiệm vụ, quyền hạn của mình nên nhiều khi chưa làm tròn chức trách theo quy định. Tinh thần phê bình, chất vấn xây dựng Đảng vẫn là khâu yếu và lúng túng ở nhiều đảng viên. Một số tổ chức cơ sở đảng thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng không tốt; có chi ủy, đảng ủy ở cơ sở chưa coi trọng công tác đảng viên; bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng có mặt không đảm bảo quy trình, chất lượng. Nhiều nơi xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy cơ sở không đảm bảo yêu cầu, còn hình thức, đối phó; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm còn nhiều khó khăn, lúng túng ở cơ sở.

Để giải quyết tình trạng trên, cần cụ thể hóa nhiệm vụ đảng viên được quy định tại điều 2 (Điều lệ Đảng) để dễ thực hiện, đánh giá. Ngoài Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “những điều đảng viên không được làm” cần có quy định về những điều đảng viên là cán bộ từng cấp không được làm nhằm rèn luyện, tăng cường trách nhiệm của đảng viên lãnh đạo ở từng cấp phù hợp với yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Tăng thêm cấp ủy viên cơ sở, không nên hạn định số lượng. Bởi, nhiệm vụ và số lượng đảng viên ở các đơn vị cơ sở thường được bổ sung, tăng cường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên chỉ cần quan tâm đảng viên bổ sung vào cấp ủy cấp cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, là người tiêu biểu, được tín nhiệm. Số lượng tăng bao nhiêu nên giao cho Ban Thường vụ cấp huyện (tương đương) và Ban Thường vụ cấp tỉnh quyết định, chịu trách nhiệm với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Cách làm như vậy sẽ giúp cho cấp ủy cơ sở thường xuyên được củng cố, tăng cường nhằm đảm bảo vai trò chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng Đảng ở cơ sở...

Đôi điều suy nghĩ

Từ những vấn đề trên cho thấy Điều lệ, thực hiện Điều lệ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng nên nội dung được quy định trong Điều lệ phải gọn, rõ, phù hợp với yêu cầu đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và có sức sống lâu dài. Quá trình chuẩn bị xây dựng dự thảo Điều lệ trình Đại hội, tiểu ban được phân công nhiệm vụ này phối hợp với Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đương nhiệm chuẩn bị luôn các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ. Như vậy để ngay sau Đại hội thì Điều lệ và các nội dung liên quan về việc thực hiện kịp thời đến với đảng viên. Từ đó tổ chức nghiên cứu, thực hiện, khắc phục tình trạng hơn một năm sau Đại hội toàn quốc mới quán triệt các nội dung trên cho đảng viên. Cấp ủy các cấp, nhất là chi ủy, đảng ủy cơ sở thông qua công tác xây dựng Đảng và qua sinh hoạt chi bộ định kỳ thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức cho đảng viên về Điều lệ Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Kiên quyết giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng. Ngoài ra, đảng viên là bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải đi đầu trong chấp hành Điều lệ Đảng để làm gương cho cấp dưới noi theo.

NGUYỄN THANH HẢO