Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU tại Phú Ninh: Chuyển biến tích cực từ cơ sở

HÀN GIANG |

Qua 5 năm lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 16.4.2013 của Tỉnh ủy (khóa XX) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là Nghị quyết 13), Phú Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng, các cấp ủy đảng ở Phú Ninh luôn quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Ảnh: H.GIANG
Để nâng cao chất lượng, các cấp ủy đảng ở Phú Ninh luôn quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Ảnh: H.GIANG

Phát huy vai trò đảng viên

Ông Nguyễn Khôi - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước (Phú Ninh) cho hay, trước khi có Nghị quyết 13, vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ thôn chưa được phát huy, thiếu sự phân công phân nhiệm nên hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở đạt thấp. Sau khi Nghị quyết 13 ra đời và Huyện ủy Phú Ninh ban hành Chương trình hành động số 21 về thực hiện Nghị quyết 13, Chi bộ thôn Kỳ Phú đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn. Đến nay, đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ và tín nhiệm giao đảm đương các chức danh chủ chốt của thôn, tổ đoàn kết. Theo đó, vai trò lãnh đạo của chi bộ được khẳng định, đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt định kỳ, chất lượng cán bộ đảng viên được nâng lên. Các chủ trương của chi bộ đều được Ban quân dân chính thôn triển khai cụ thể đến nhân dân nên việc thực hiện rất thuận lợi, nhanh chóng, bài bản, đạt hiệu quả, nhận được sự đồng thuận cao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

So với năm 2012, đến nay, Phú Ninh có 100% số cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập chi bộ độc lập (tăng 3,3%), trong đó 92% số chi bộ có chi ủy (tăng 26%); có 100% chức danh chủ chốt ở thôn là đảng viên (tăng 49,1%), 96,5% chức danh trưởng các chi hội, đoàn thể ở thôn, khối phố là đảng viên (tăng 71,8%), 94,8% chức danh phó các hội đoàn thể ở thôn, khối phố và phó ban công tác mặt trận là đảng viên (tăng 84,2%).

Để minh chứng, ông Nguyễn Khôi kể, trước đây chi bộ thường xuyên ghi nhận phản ánh của nhân dân trong thôn về việc thu gom rác thải chưa tốt, gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư. Từ khi được giúp đỡ, rèn luyện và được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng đến nay, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn đã có trách nhiệm hơn trong việc tổ chức thu gom rác thải, đặc biệt đã thành lập được tổ phụ nữ thu gom rác thải ở chợ Cẩm Khê. Việc thu gom rác thải đảm bảo, thể hiện rõ trách nhiệm của chị em phụ nữ thôn nên nhân dân rất đồng tình, hoan nghênh. Cũng thời điểm trước đây, tổ trưởng các tổ đoàn kết không phải là đảng viên nên việc thu ngân sách được giao hàng năm rất ì ạch. Địa phương giao nhiệm vụ phải thu xong trước ngày 30.6 nhưng năm nào cũng chờ đến tháng 10, tháng 11 mới xong. Nay tổ trưởng tổ đoàn kết đều là đảng viên, với sự gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên, việc thu ngân sách không chỉ đúng hạn mà có khi tháng 4 đã hoàn thành... “Khi người cán bộ đảng viên thể hiện được vai trò trách nhiệm trong công việc chung thì nhân dân sẽ tin và ủng hộ chủ trương, cùng chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ” - ông Khôi nhìn nhận.

Quyết liệt thực hiện

Theo đánh giá của Huyện ủy Phú Ninh, xã Tam Phước là một trong nhiều địa phương trên địa bàn huyện thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết 13, trong đó 100% chức danh chủ chốt ở thôn do đảng viên đảm nhận, như trưởng thôn, thôn phó kiêm thôn đội trưởng, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận. Ngoài việc cụ thể hóa Nghị quyết 13 phù hợp với thực tiễn địa phương, Đảng ủy xã Tam Phước cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ trực thuộc về việc bố trí, sắp xếp lại công tác cán bộ; phân công đảng viên đảm nhận chức danh chủ chốt ở thôn, đơn vị, trường học. “Từ khi thực hiện Nghị quyết 13, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng được sâu sát đến từng tổ chức hội đoàn thể, từng tổ đoàn kết, tạo tiền đề trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao và tích cực hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nhất là việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Phước, Phạm Đức Toàn khẳng định.

Trong Chương trình hành động số 28 về thực hiện Nghị quyết 13, Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh đã đề ra nhiều chỉ tiêu cao hơn so với chủ trương chung của huyện ủy. Bà Trần Thị Thu Sang - Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh cho biết, các chỉ tiêu được đưa ra dựa trên tình hình thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của địa phương trong việc thực hiện nghị quyết này. Nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết 13 do Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh đưa ra nhận được sự đồng thuận cao trong các tổ chức đảng trực thuộc. Trong đó, để phát triển đảng viên mới, Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh luôn chú trọng rà soát nguồn hàng năm qua các cuộc làm việc với cơ sở để giới thiệu quần chúng ưu tú. Đồng thời nhắc nhở cơ sở giúp đỡ, giao nhiệm vụ, rèn luyện để quần chúng ưu tú có điều kiện được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ vậy, địa phương đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Chương trình hành động số 28 đề ra. “Đến nay, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị trấn Phú Thịnh có những chuyển biến tích cực, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng được đảm bảo, quy chế dân chủ trong Đảng được phát huy. Vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, trách nhiệm người đứng đầu trong hệ thống chính trị, trình độ năng lực của bí thư các chi bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các phong trào luôn được giữ vững và nâng “chất” đã giúp Đảng bộ thị trấn Phú Thịnh liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm qua” - bà Sang nói.

Tạo sự đồng thuận

Đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 13, ông Nguyễn Công Khai - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh chia sẻ, để thực hiện nghị quyết hiệu quả, địa phương đã có nhiều giải pháp như tăng cường đảng viên là giáo viên về sinh hoạt ở các thôn làm nòng cốt để thực hiện công tác phát triển đảng viên mới. Đồng thời rà soát chức danh chủ chốt ở thôn, khối phố chưa phải là đảng viên, người nào chưa đạt trình độ văn hóa thì được tạo điều kiện đi học bổ túc; người đã có đủ điều kiện thì được tổ chức giới thiệu, giúp đỡ, bồi dưỡng cảm tình Đảng để được kết nạp. Ngoài ra, Phú Ninh cũng tập trung động viên, làm tốt công tác tư tưởng và có cơ chế hỗ trợ sinh hoạt phí cho trường hợp thôi việc ở thôn, khối phố. “Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 13, các tổ chức đảng cơ sở được củng cố, kiện toàn, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hầu hết đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt ở thôn, khối phố phát huy được tinh thần gương mẫu, đi đầu, cùng vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động tại cơ sở” -  ông Khai nói.

Theo ông Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy ra đời rất kịp thời và đáp ứng được đòi hỏi của địa phương khi cần có sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở. “Từ kinh nghiệm của Phú Ninh cho thấy, khi đã có sự thống nhất trong hành động, có nhiều giải pháp thực hiện phù hợp, tập thể tập trung làm quyết liệt, cương quyết và thể hiện được tinh thần trách nhiệm người đứng đầu thì sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 13 đề ra. Các mặt đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết sẽ được thảo luận tại hội nghị sơ kết 5 năm sắp diễn ra, trên cơ sở đó, Huyện ủy Phú Ninh tiếp tục đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 13 đề ra trong thời gian tới” - ông Cảnh chia sẻ.

HÀN GIANG