Thực hiện Nghị quyết 51 ở Đảng bộ Quân sự tỉnh: Đồng thuận và đồng bộ

Đại tá TRẦN MINH CHÍN (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) |

Với ý chí quyết tâm cao và nhiều giải pháp quyết liệt, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (gọi tắt là Quân sự tỉnh) đã chủ động quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW (ngày 20.7.2005) của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam” (gọi tắt là Nghị quyết 51). Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào đời sống và hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ. Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 51, năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh được nâng lên, hiệu lực người chỉ huy được tăng cường và hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ngày càng cao, mối đoàn kết trong đơn vị không ngừng được củng cố…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua “69 ngày lập công Quyết thắng” hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12.2013.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua “69 ngày lập công Quyết thắng” hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12.2013.

Ngay sau khi Nghị quyết 51 ra đời, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, làm cho các cấp, các ngành hiểu rõ và tăng cường trách nhiệm phối hợp. Đồng thời, tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng, chất lượng cán bộ chính trị, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn và bổ nhiệm chính ủy, chính trị viên các cấp theo đúng quy trình, nguyên tắc. Đến nay, Đảng bộ cơ bản đã sắp xếp đủ cán bộ chính trị các cấp theo biên chế. Những đồng chí được quy hoạch, đề nghị đi học, bổ nhiệm đều có đủ tiêu chuẩn, kiến thức và năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Qua thực tiễn công tác, nhiều đồng chí đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, có xu hướng phát triển tốt; nhiều chính ủy, chính trị viên được cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Với vị trí, chức năng của mình, đội ngũ chính ủy, chính trị viên có điều kiện nắm bắt tình hình mọi mặt của đơn vị, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Nguyên tắc tập trung dân chủ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình duy trì thường xuyên, có chất lượng. Tình trạng ra nghị quyết chung chung, dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm đã được khắc phục triệt để; trí tuệ tập thể luôn phát huy tốt; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp luôn tin cậy, tận tụy, giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là chỗ dựa, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ. Quyết tâm của người chỉ huy được trao đổi thống nhất nên triển khai mang lại hiệu quả thiết thực; kịp thời khắc phục được tư tưởng chủ quan, áp đặt, đơn giản hay độc đoán. Qua thực tiễn công tác, chính ủy, chính trị viên thực sự là hạt nhân tiêu biểu về phẩm chất chính trị, gương mẫu về đạo đức lối sống và chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, luôn có mặt những lúc khó khăn và mọi hoạt động của đơn vị.

Có thể khẳng định, năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc của đội ngũ chính ủy, chính trị viên chất lượng tốt hơn so với trước khi có Nghị quyết 51. Kết quả, hàng năm, có 98,6 % chính ủy, chính trị viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong đó, có 70% hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy và các huyện - Thành ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Nếu như năm 2005 có 226 chi bộ quân sự (trong đó, có 59 chi bộ có cấp ủy, đạt 26,11% ) thì năm 2013 có 244 chi bộ (189 chi bộ có cấp ủy, đạt 77,46%) tăng 51,35% so với năm 2005. Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chính trị viên (Bí thư Đảng ủy) và chính trị viên phó (Bí thư Đoàn) xã, phường, thị trấn, đảm bảo chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, chất lượng chính trị ngày càng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở.

Hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn những vấn đề nổi cộm trong thực hiện Nghị quyết 51 để lãnh đạo và cập nhật những vấn đề mới trong nội dung tập huấn, bồi dưỡng bí thư, cấp ủy, cán bộ chính trị các cấp. Định kỳ, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để đề ra giải pháp thực hiện. Qua 8 năm thực hiện, đội ngũ chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nghị quyết 51 ra đời đã thể hiện được ưu thế đảm bảo cho quân đội ta luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, nhân dân và với Đảng. Từ hiệu quả lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết những năm qua, đã tạo động lực thi đua mới, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ khâu yếu, việc khó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; hiệu lực người chỉ huy được tăng cường, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng lên; khẳng định được vị trí, vai trò của chính ủy, chính trị viên. Đó chính là tiền đề thuận lợi để tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 51 trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN MINH CHÍN
(Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)