Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Ghi nhận ở Tam Kỳ

HÀN GIANG |

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các tổ chức đảng ở TP.Tam Kỳ đã chú trọng triển khai quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của nghị quyết.

Quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm túc

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trương Lý Dung - cán bộ hưu trí, sinh hoạt tại Chi bộ Khối phố 2, phường An Xuân chia sẻ, cùng với các nghị quyết khác, khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 04 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khối phố 2 rất quan tâm, theo dõi, nắm thông tin qua nhiều kênh khác nhau. Nhờ vậy, mỗi đảng viên trong chi bộ đã nắm được các nội dung cơ bản của nghị quyết. Khi Đảng ủy phường An Xuân tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 04, đến toàn thể cán bộ, đảng viên của phường thì các đảng viên của khối phố 2, cán bộ hưu trí như ông Dung dễ dàng hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về các nội dung mà nghị quyết nêu ra. “Đảng viên hưu trí của địa phương đều rất đồng tình, thống nhất cao đối với nhận định của Trung ương khi chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái, cũng như dự báo về một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Đảng bộ phường An Xuân (TP.Tam Kỳ) tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên địa phương.  Ảnh: H.GIANG
Đảng bộ phường An Xuân (TP.Tam Kỳ) tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên địa phương. Ảnh: H.GIANG

Nhận diện được các biểu hiện, dự báo về các khó khăn và đề ra các giải pháp quyết liệt như vậy thì nhất định việc thực hiện nghị quyết sẽ thành công. Cũng như nhiều cán bộ hưu trí khác, tôi mong rằng các vụ việc sai phạm đã được phát hiện trong thời gian qua phải được xử lý nghiêm, không bao che, dung túng. Đồng thời phải công khai thông tin kết quả giải quyết cho cán bộ, đảng viên, nhân dân được biết. Làm như vậy, một mặt để răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên; mặt khác sẽ góp phần củng cố niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này” - ông Trương Lý Dung bày tỏ.

Tại phường Tân Thạnh, ông Phạm Hoàng Đức - Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên ở địa phương. Qua thăm dò ý kiến cho thấy cán bộ, đảng viên địa phương đồng tình, đặt niềm tin rất lớn vào kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lần này. Thời gian gần đây, khi dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, tôi thấy có những chuyển biến rất đáng mừng. Nếu trước đây tại cuộc họp luôn có ý kiến phát biểu không phù hợp với nguyên tắc, thì nay đã khắc phục được, các phát biểu đều mang tính xây dựng, chân tình”.

Nói về việc tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ông Đức cho hay, tập thể Đảng ủy phường được Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 16.4.2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi qua quá trình theo dõi, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy kết quả triển khai thực hiện nghị quyết này tại địa phương còn có mặt hạn chế. Nghiêm túc kiểm điểm theo gợi ý, tập thể đảng ủy phường nhận thấy rằng, kết quả thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ở địa phương chưa đạt như mục tiêu đề ra. Cụ thể, hiện nay đảng viên đảm nhiệm các chức danh chủ chốt tại khối phố chỉ mới đạt tỷ lệ khoảng 50%. Để khắc phục hạn chế này, Đảng ủy phường Tân Thạnh xác định phải tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; cùng với đó là thực hiện củng cố các chức danh ở cơ sở gắn với đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019.

Đề cao trách nhiệm cá nhân

Ông Trình Minh Đức - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ chia sẻ, qua theo dõi, nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc triển khai và thực hiện báo cáo kết quả kiểm điểm về Ban Thường vụ Thành ủy đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi thực hiện chưa đầy đủ và sâu sắc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong đó, tập trung tự kiểm điểm sâu sắc, phê bình và góp ý với đồng chí khác trên cơ sở đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà nghị quyết đã chỉ ra. Nhất là đối với những nơi có vấn đề phức tạp, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cán bộ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về đoàn kết nội bộ, trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết là người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Sau khi kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền với hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Cũng theo ông Trình Minh Đức, đối với những địa phương, đơn vị có gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy mà chưa tiến hành, phải tập trung thực hiện kiểm điểm bổ sung theo các nội dung đã được gợi ý. Việc kiểm điểm này phải hoàn thành và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 28.2.2017. “Tại cuộc họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy vừa qua, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên được phân công đứng điểm đều tham dự và trực tiếp góp ý để làm rõ hơn các nội dung được gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Để tổ chức thực hiện hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với quyết tâm chính trị và thống nhất cao trong nhận thức, hành động. Với tinh thần cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, từng đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đề cao trách nhiệm cá nhân, thực sự tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nghị quyết. Trước hết là tự giác thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình hằng năm; đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc phát huy ưu điểm, kiên quyết khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm” - ông Trình Minh Đức nói.

HÀN GIANG