Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy: Nhìn lại chặng đường của Nông Sơn

PHAN VINH |

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trong năm qua, huyện Nông Sơn đã tổ chức giải thể, sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Có được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm vào cuộc và đồng thuận của các cấp, ban ngành địa phương.

Việc sắp xếp lại các đơn vị của huyện Nông Sơn trong thời gian qua đã làm giảm được 22 biên chế, 10 thủ trưởng đơn vị và 3 hợp đồng cơ quan.  Ảnh: PHAN VINH
Việc sắp xếp lại các đơn vị của huyện Nông Sơn trong thời gian qua đã làm giảm được 22 biên chế, 10 thủ trưởng đơn vị và 3 hợp đồng cơ quan. Ảnh: PHAN VINH

Quyết liệt thực hiện

Chiều 26.12.2018, UBND huyện Nông Sơn tổ chức công bố quyết định sáp nhập Ban quản lý (BQL) Các dự án đầu tư và xây dựng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành BQL Dự án đầu tư xây dựng & phát triển quỹ đất huyện. Theo đó, ông Huỳnh Thư - nguyên Giám đốc BQL Các dự án đầu tư và xây dựng huyện được phân công xử lý công việc giám đốc của BQL mới thành lập. Ông Thư cho biết, trước đây, hai đơn vị hoạt động độc lập nhau nhưng thường cùng tham gia một dự án nên đầu mối xử lý cũng bị chia làm hai. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là vấn đề giải tỏa bồi thường đất đai cũng như tìm kiếm, phê duyệt quỹ đất cho dự án. “Bây giờ sáp nhập hai đơn vị thành một, công việc được quy về một mối, dự án được triển khai từ A đến Z, từ hồ sơ cho tới quỹ đất rồi bồi thường giải tỏa nên công việc xử lý thuận tiện hơn. Như vậy, phải khẳng định việc sáp nhập và thành lập mới BQL Dự án đầu tư xây dựng & phát triển quỹ đất là rất hợp lý” - ông Thư nói.

Cũng trong chiều 26.12.2018, UBND huyện Nông Sơn công bố các quyết định sáp nhập Trung tâm VH-TT với Đài Truyền thanh - truyền hình thành Trung tâm VH-TT và truyền thanh - truyền hình huyện; quyết định giải thể Phòng Y tế, giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND - UBND huyện. Ông Nguyễn Xuân Hồng - nguyên Trưởng phòng Y tế huyện chia sẻ, những năm qua, Phòng Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như chăm sóc sứa khỏe ban đầu cho nhân dân; phối hợp với các đơn vị phục vụ cho công tác tuyển quân; quản lý vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm,... “Bây giờ giải thể đơn vị và về văn phòng thì công việc vẫn không thay đổi chỉ có khác về cấp trực thuộc. Cá nhân tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước và quán triệt tư tưởng với anh em vẫn phải tích cực hoàn thành công việc và phải làm tốt hơn nữa” - ông Hồng nói.

Tạo sự đồng thuận

Ông Đỗ Đức Huynh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nông Sơn cho biết, sau khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) ban hành, Huyện ủy Nông Sơn đã có Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 23.3.2018, về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Triển khai Kế hoạch số 73, thời gian qua huyện Nông Sơn đã tổ chức sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; sáp nhập BQL Các dự án đầu tư và xây dựng với Trung tâm Phát triển quỹ đất; sáp nhập Trung tâm VH-TT với Đài Truyền thanh - truyền hình; giải thể Phòng Y tế và sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp giáo dục. “Đến nay, toàn huyện đã giảm được 22 biên chế, 10 thủ trưởng đơn vị và 3 hợp đồng cơ quan từ việc cụ thể hóa Kế hoạch số 73 của Huyện ủy” - ông Huynh cho biết.

Ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho rằng, việc sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị của địa phương trong thời gian qua là một cuộc cải cách lớn. Để triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, đầu tiên cần xác định đây là việc phải làm, sau đó tổ chức các cuộc họp để lắng nghe tâm tư của những đơn vị nằm trong diện sắp xếp, đặc biệt là ý kiến, nguyện vọng của lãnh đạo các đơn vị. Tiếp theo là cùng bàn dự thảo đề án rồi báo cáo chủ trương với Ban Thường vụ Huyện ủy để phân tích, đánh giá, quyết định đề án cuối cùng. “Để đạt được kết quả tốt, điều cần nhất là sự đồng thuận, nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy và các đơn vị. Trong sắp xếp phải công khai, minh bạch, khách quan và tính được lộ trình tinh giản biên chế trong thời gian dài, xây dựng đề án vị trí việc làm hợp lý cho đơn vị mới. Trước, trong và sau thực hiện cũng cần quan tâm đến việc định hướng tư tưởng cho cán bộ nằm trong diện sắp xếp. Sắp xếp nhiều đơn vị cùng một lúc thực ra không khó nhưng cái khó là phải làm sao cho hài hòa. Thời gian tới, Nông Sơn tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác nhân sự và nhiều hy vọng tích cực sẽ được mở ra sau cuộc cải cách này” - ông Bình nói.

PHAN VINH