Tình thương và trách nhiệm

NGUYỄN THANH HẢO |

Trong cuộc sống, mấy ai toàn mỹ. Muốn phát triển, mỗi người cần kiên trì tu dưỡng phẩm chất, đạo đức và lối sống, tìm cách giúp nhau vượt khó, hướng tới cái  đẹp nhằm mưu cầu ích nước, lợi nhà; coi trọng trách nhiệm để cống hiến sức mình cho sự nghiệp của Đảng... Đó là niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vài điểm nhìn

Thời gian qua, nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chú trọng quản lý, giáo dục đảng viên. Trong sinh hoạt hay công tác, nhiều nơi quan tâm đến tình thương, trách nhiệm của đảng viên, nêu cao tinh thần tương thân, tương trợ, loại bỏ lối sống vị kỷ. Để duy trì phát triển tinh thần tích cực đó, cấp ủy cơ sở còn thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là cách làm tốt nhất nâng cao trách nhiệm, xây dựng tình đồng chí, kịp thời sửa những lỗi phạm từ khi mới manh nha... Từ đó, phần lớn các tổ chức cơ sở đảng đoàn kết, đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong năm 2013. Ảnh: PH.GIANG
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong năm 2013. Ảnh: PH.GIANG

Tuy vậy, đôi lúc đôi nơi, công tác giáo dục của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn chưa tốt, tính thuyết phục không cao, tuyên truyền vẫn còn một chiều. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng có lúc chưa từ cái chung nên hiệu quả không tương xứng với yêu cầu. Thậm chí, trong đối xử, có cán bộ lãnh đạo còn dựa vào hiện tượng, tính cách riêng của đảng viên để quy chụp, nâng quan điểm làm cho cấp dưới ngại góp ý xây dựng… Để sống có lý, có tình, đầy trách nhiệm như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, cấp ủy các cấp cần quan tâm những giải pháp về phát triển con người.

Tạo nội lực xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, cấp ủy và cán bộ lãnh đạo đơn vị phải tìm cách giúp đảng viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, phát huy tính tiền phong gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên thường xuyên nghiên cứu, giúp nhau thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng, chân tình góp ý để cùng nhau giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Hằng năm, mọi đảng viên cần đăng ký chương trình hành động, lập kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những phần việc, tiêu chí cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

“Gánh nặng” người đứng đầu

Giáo dục vẫn là giải pháp hàng đầu phát huy tình cảm, trách nhiệm đảng viên; trong đó, biểu dương bằng hình ảnh mẫu mực cũng có sức lan tỏa nhanh, mạnh. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức và lối sống. Đảng rất cần tính tiền phong gương mẫu ở mỗi cán bộ lãnh đạo để đảng viên, quần chúng nghe theo, làm theo. Việc nâng cao chất lượng đảng viên không chỉ là tình thương mà còn là trách nhiệm; phải thường xuyên giúp nhau sửa sai lầm, dù khó cũng chân tình giúp nhau tiến bộ. Sự nghiêm túc của cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nghị quyết của Đảng không những biểu thị tính gương mẫu mà còn là điều kiện để giáo dục đảng viên cấp dưới, tạo cơ hội để Đảng phát triển và đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Từ lẽ đó, đảng viên chức vụ càng cao, càng thương yêu cấp dưới của mình, phải là tấm gương về đạo đức cách mạng và phải thực hiện nhiệm vụ của Đảng giao một cách tốt nhất nhằm tạo tâm thế để cấp dưới thực hiện có hiệu quả mọi yêu cầu, nhiệm vụ về công cuộc xây dựng Đảng hiện nay.

Xây dựng tình thương trong Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là cả quá trình, không nên chủ quan, nóng vội mà phải có kế hoạch thực thi cụ thể. Để tránh thiếu sót, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần có biện pháp giúp đảng viên khắc phục hạn chế kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên nhắc nhở, giúp đỡ đảng viên một cách chân tình. Đối với những cá nhân còn hạn chế từng mặt, chưa gương mẫu trong cách sống, lối sống... phải được chấn chỉnh càng sớm, càng tốt, không nhất thiết phải đến kỳ sinh hoạt đảng mới xem xét, kiểm điểm. Ngoài ra, cấp ủy cơ sở cần tăng cường kiểm tra, giám sát, giúp cho đảng viên sửa sai nhanh, như thế mới thực sự thương yêu và đầy đủ trách nhiệm với nhau.

Tạo động lực cho đảng viên

Xây dựng tình thương, tăng cường trách nhiệm còn biểu hiện ở sự thông cảm, vị tha, kịp thời động viên, khích lệ nhau trong cuộc sống. Vì thế, cấp ủy và người đứng đầu đơn vị không nên đơn giản, tùy tiện mà cần xây dựng và thực hiện nội dung trên theo kế hoạch, biện pháp một cách chỉn chu. Đồng thời luôn chú tâm đến các yếu tố của cuộc sống liên quan, tác động đến đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên; biết cách khen, chê đúng mức, tạo tinh thần mới cho từng thành viên trong tổ chức; công tác thi đua cần có sự quan tâm lẫn nhau, tạo khí thế và động lực trong sinh hoạt và công tác. Mặt khác, việc nhắc nhở, ghi nhận kịp thời cũng có tác dụng nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm giàu tình cảm đối với người được nhận xét. Xây dựng Đảng xét cho cùng là công tác về con người. Tổ chức đảng và người đứng đầu hệ thống chính trị cơ sở phải phát huy nhân tố tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực tác động đến đảng viên. Muốn phát triển, mọi đảng viên phải gắn với tổ chức trên cơ sở nguyên tắc, quy định của Đảng và thực hiện đầy đủ tình thương, trách nhiệm của người cộng sản để giúp nhau một cách chân thành. Đây là cách thiết thực nhất về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các nội dung đề cập ở trên không chỉ là yêu cầu của Đảng mà còn là nhu cầu của cuộc sống. Để hoàn thành nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã, đang và sẽ đặc biệt chú ý đến nhân tố con người. Trong đó nâng cao tình thương, tăng cường trách nhiệm là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Chỉ có như thế, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối mới đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay của Đảng.

NGUYỄN THANH HẢO