Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn: Đi vào nền nếp

HÀN GIANG |

Tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã đã giúp cho cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được vận hành thông suốt, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ quân sự cấp xã giỏi năm 2019. Ảnh: ANH TRANG
Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ quân sự cấp xã giỏi năm 2019. Ảnh: ANH TRANG
 

Đưa vào tiêu chí thi đua

Thực hiện Hướng dẫn số 35 ngày 15.10.2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My đã chỉ đạo bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, thực hiện rà soát và cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự đảm bảo đúng theo quy định. Đến nay, cả 13 chi bộ quân sự cấp xã trên địa bàn Bắc Trà My đều có chi ủy, do Bí thư Đảng ủy giữ chức bí thư chi bộ quân sự và chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự (CHQS) giữ chức phó bí thư, với tổng số 162 đảng viên. Ông Trần Văn Cường - Chính trị viên Ban CHQS huyện Bắc Trà My cho biết, thời gian qua, chi bộ quân sự cấp xã đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo ban CHQS làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Đồng thời lãnh đạo tiểu đội dân quân thường trực phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực trong công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai...

Tại huyện Thăng Bình, sau khi có Hướng dẫn số 35, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã giao các Ban xây dựng Đảng và Đảng ủy Quân sự huyện tăng cường khảo sát, kiểm tra nắm tình hình hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động. Ông Nguyễn Đức Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình nhìn nhận, đảng ủy các địa phương đã có sự quan tâm đúng mức đến việc củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự, từng bước cơ cấu thành phần đảng viên trong chi bộ đúng hướng dẫn và đảm bảo chỉ tiêu xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy. Năm 2008, toàn huyện có 4 chi bộ quân sự có chi ủy thì sau 6 năm cả 22 chi bộ quân sự đã có chi ủy. “Việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn đã kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, củng cố và không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của đảng bộ xã, thị trấn. Huyện ủy xem đây là một trong những tiêu chí cơ bản về đánh giá thi đua đối với đảng bộ các xã, thị trấn hàng năm” - ông Tám nói.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Đến nay, tất cả địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập chi bộ quân sự, với hơn 3.600 đảng viên; trong đó có 236 chi bộ có chi ủy, đạt 96,72% (tăng 42,33% so với năm 2008). Về cơ cấu, tất cả bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn làm bí thư chi bộ quân sự. Có 242/244 chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã được cơ cấu vào cấp ủy địa phương cùng cấp (đạt 99,18%; tăng 13,35% so với năm 2008) và được bầu làm phó bí thư chi bộ quân sự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả khá tốt; các chi bộ quân sự đã khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các chi bộ đã lãnh đạo ban CHQS xã phối hợp tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc; lãnh đạo chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thường xuyên phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, tình hình tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ quân sự cấp xã chuyển biến tích cực, chế độ sinh hoạt được duy trì có nền nếp; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên được tăng cường. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm ở cơ sở.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, bên cạnh kết quả đạt được, vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng của đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 35 và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; cũng như thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện...