Toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp 177 đảng viên mới

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 8.1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể triển khai và thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực; đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Trong năm, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 177 đảng viên mới (chỉ tiêu đề ra 150); qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, có 1 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật hình thức khiển trách và 17 đảng viên bị xử lý kỷ luật (khiển trách 11, cảnh cáo 5, cách chức 1 chi ủy viên)... Kết quả phân loại năm 2018, Đảng bộ Khối có 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 41 chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13 chi bộ, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ và 2 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ do có đảng viên bị vi phạm kỷ luật.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã phân tích, góp ý làm rõ thêm các kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đảng bộ Khối năm 2018 và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; đồng thời nêu ra các vướng mắc, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiến nghị cấp trên sửa đổi một số nội dung chưa sát với thực tiễn trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức cơ sở đảng. Nhiều ý kiến đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sớm có hướng dẫn chung về thực hiện xếp loại sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tổ chức sinh hoạt chuyên đề... nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo yêu cầu hiện nay.

NGUYÊN ĐOAN