Tổng kết công tác xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2016

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Sáng 21.12, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đăng cai hội nghị "Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2016". Tham dự có lãnh đạo Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương) và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 13 địa phương trong khu vực.

Quang cảnh buổi hội nghị tổng kết. Ảnh: Q.T
Quang cảnh buổi hội nghị tổng kết. Ảnh: Q.T

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Cụm thi đua số 3 đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác cán bộ...

Về phía Quảng Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam được tín nhiệm cho chức danh cụm phó trong năm 2017. Ảnh: Q.T
Tặng hoa các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2017. Ảnh: Q.T

Trong công tác tạo nguồn cán bộ cấp xã, phường, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam hoàn thành việc đào tạo cán bộ Đề án 500 của UBND tỉnh về tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011-2016 với 519 trường hợp. Trong đó, việc đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số được nâng cao rõ rệt về chất và lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu lại Ban chấp hành cụm mới cho năm 2017, qua đó tín nhiệm chức danh Cụm trưởng cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế và 3 Cụm phó đến từ các địa phương Quảng Nam, Phú Yên và Gia Lai. 

QUỐC TUẤN