Từ sự đoàn kết đồng lòng...

DIỄM LỆ |

Hôm nay 20.5, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đoàn kết, đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tập thể vững mạnh là thành quả mà Đảng bộ BHXH tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.L
Ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.L

Vững tư tưởng

Trong xây dựng Đảng, công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, khi triển khai thực hiện đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy BHXH Quảng Nam đã rất chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ để có định hướng, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực.

Các thành viên của đảng ủy gặp gỡ, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dù ở bất cứ cương vị, vị trí công tác nào. Từ đó, việc sắp xếp các phòng ban trong BHXH tỉnh và sáp nhập BHXH TP.Tam Kỳ vào BHXH tỉnh diễn ra thuận lợi, cán bộ, đảng viên yên tâm công tác.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh cho biết: “Hàng năm, Đảng ủy luôn tạo điều kiện để tất cả đảng viên và quần chúng tham gia các lớp quán triệt, học tập chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy do Đảng ủy Khối và Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức. Đảng ủy tập trung lãnh đạo và tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong đơn vị thông qua tài liệu tuyên truyền hoặc thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát hành.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn đơn vị, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên thường xuyên quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên trong đơn vị 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nhận biết, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Mạnh chuyên môn

Trong những năm qua, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được hoàn thiện về cơ sở pháp lý và trong tổ chức thực hiện, đáp ứng nguyện vọng của người lao động và nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện cải cách hành chính, BHXH Quảng Nam đã cắt giảm từ 33 thủ tục (năm 2015) xuống còn 27 thủ tục (năm 2019). Ảnh: B.H
Thực hiện cải cách hành chính, BHXH Quảng Nam đã cắt giảm từ 33 thủ tục (năm 2015) xuống còn 27 thủ tục (năm 2019). Ảnh: B.H

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp để khai thác, mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tích cực đôn đốc thu, thu hồi nợ đọng; thực hiện tốt quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

BHXH tỉnh thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, trong những năm qua, các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, năm sau luôn cao hơn năm trước.

Tạo dựng niềm tin trong khách hàng, BHXH tỉnh luôn nỗ lực giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng và đúng quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính được đơn vị tập trung triển khai, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đã cắt giảm từ 33 thủ tục năm 2015 xuống còn 27 thủ tục năm 2019; gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và các hoạt động nghiệp vụ.

Toàn ngành đang sử dụng 12 phần mềm nghiệp vụ phục vụ cho công tác chuyên môn, giúp cho việc quản lý và thao tác nghiệp vụ được nhanh chóng, chính xác; mở rộng giao dịch điện tử đến các đơn vị sử dụng lao động đối với các hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn.

BHXH tỉnh cũng ghi nhiều dấu ấn khi phối hợp với ngành Bưu điện, các cơ quan, đơn vị tổ chức chi trả chế độ BHXH hàng tháng, một lần và các chế độ ngắn hạn kịp thời, đúng lịch, tận tay, đầy đủ, đúng người với tổng số tiền chi trả trong 5 năm qua gần 9.000 tỷ đồng. Trên lĩnh vực BHYT, đơn vị ký kết hợp đồng khám chữa bệnh với hơn 40 cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, hơn 220 trạm y tế cấp xã.

BHXH tỉnh còn phối hợp với Sở Y tế, Viễn thông Quảng Nam và Viettel thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh giữa các cơ sở y tế với Hệ thống thông tin giám định BHYT của ngành BHXH để phục vụ công tác giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Đến nay, tất cả cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đã kết nối, liên thông dữ liệu lên hệ thống và hơn 90% số cơ sở y tế đã chuyển dữ liệu lên cổng hàng ngày theo đúng quy định của ngành BHXH. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT cơ quan BHXH giám định, thanh quyết toán cho các cơ sở y tế trong 5 năm qua gần 8.000 tỷ đồng với gần 18,5 triệu lượt người khám chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú.

Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ xem xét, quyết định các chỉ tiêu cụ thể trên cơ sở xác định phương hướng chung. Theo Báo cáo chính trị trình đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số mục tiêu, chỉ tiêu gồm: Hàng năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan giao. Riêng công tác thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm phấn đấu đạt và vượt kế hoạch từ 0,5% trở lên; phấn đấu đảm bảo dự toán chi khám chữa bệnh BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm.

Tiếp tục phấn đấu xây dựng đảng bộ đạt danh hiệu tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm; 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên và quần chúng được học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát triển từ 6 đảng viên mới trở lên. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hàng năm đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh trở lên. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong đơn vị. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa hằng năm.

Được biết, từ năm 2015 - 2019, số thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh Quảng Nam luôn vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao từ 0,2 - 4,2%, với tổng số thu trong 5 năm qua gần 16.492 tỷ đồng. Trong đó, số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 gần 4.169 tỷ đồng, tăng 68,9% so với năm 2015; nếu năm 2015 có 1.288.175 người tham gia BHXH, BHYT (tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,53% dân số toàn tỉnh) thì đến năm 2019 có 1.423.023 người tham gia BHXH, BHYT (tỷ lệ bao phủ BHYT hơn 94% dân số).

TAGS