Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải: Các tổ chức cơ sở đảng phải có trách nhiệm trong việc đào tạo cán bộ trẻ

XUÂN NGHĨA |

Sáng qua 23.1, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Thọ chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013;  triển khai văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30.11.2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 5.6.2012 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sỹ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đến dự.

Năm 2012, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về công tác tổ chức cán bộ, chính sách đào tạo cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch  công tác về tổ chức xây dựng Đảng năm 2012. Ban Tổ chức các cấp cũng đã hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương về công tác xây dựng Đảng, góp phần từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Nổi bật là tham mưu Tỉnh ủy về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ; tạo sự đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện khảo sát, xây dựng kế hoạch tham  mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 2.2.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28.4.2008 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với việc thực hiện  Chỉ thị 10 của Ban Bí thư (Khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; góp phần làm chuyển biến tích cực năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Tổ chức các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó trọng tâm là khâu công tác cán bộ; tập trung  công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển để tạo nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo. Ngoài việc chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, các tổ chức cơ sở đảng phải có trách nhiệm trong việc đào tạo cán bộ trẻ; việc quy hoạch cán bộ ở mỗi đơn vị phải công khai để cán bộ được quy hoạch có hướng phấn đấu và phát huy khả năng cống hiến xây dựng đơn vị...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ cho 9 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2008 - 2012), tặng bằng khen 2 đơn vị; UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua và 1 bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2012.

XUÂN NGHĨA