Vững mạnh từ cơ sở

ĐOÀN ĐẠO |

Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ huyện Núi Thành tập trung xây dựng, củng cố các chi bộ thôn, khối phố và trường học. Nỗ lực này đã đem lại thành công khi sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng được nâng cao.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong trường học giúp nâng cao chất lượng giáo dục ở Núi Thành. Ảnh: Đ.ĐẠO
Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong trường học giúp nâng cao chất lượng giáo dục ở Núi Thành. Ảnh: Đ.ĐẠO

Thực hiện quyết liệt

Ông Nguyễn Quế - Bí thư Chi bộ thôn Thạnh Mỹ (xã Tam Mỹ Tây) cho biết, thôn Thạnh Mỹ đã có chi bộ đảng từ năm 1976, nhưng suốt cả một thời gian dài chi bộ gặp khó trong công tác phát triển đảng viên. “Có nhiều năm chi bộ không phát triển được đảng viên nào. Sau khi Đề án 03-ĐA/HU của Huyện ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng, xã - thị trấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ thôn, khối phố” ra đời và thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015, chi bộ chú trọng phát triển đảng viên và đến năm 2012 thì đủ số lượng để thành lập chi ủy, kiện toàn chi bộ. Nếu không có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời từ đảng cấp trên, Chi bộ Thạnh Mỹ khó có thể củng cố vững mạnh như hôm nay” - ông Nguyễn Quế nói. Đồng quan điểm, cô giáo Bùi Thị Tiến - Hiệu trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho rằng, việc quan tâm trong công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy đã giúp các chi bộ trong trường học nâng cao được chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở nhà trường.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành cho biết, từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ huyện luôn tập trung vào công tác xây dựng, củng cố các chi bộ thôn, khối phố và trường học. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Huyện ủy đã triển khai kịp thời nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và một số đề án, chương trình hành động của Huyện ủy như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đề án 03-ĐA/HU của Huyện ủy…

Hiệu quả rõ rệt

“Trên địa bàn Núi Thành hiện có 138/138 thôn, khối phố có chi bộ. Điều này đã giúp cho việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân nhanh chóng và có hiệu quả” - ông Nguyễn Vĩnh Phúc cho hay. Trong các năm gần đây, tại thôn Thạnh Mỹ, các chủ trương của Đảng và Nhà nước khi triển khai trong thực tế luôn thành công. Các cuộc vận động giải phóng mặt bằng làm đường ĐH7, công trình đập thủy lợi Bàu Vang, làm giao thông nông thôn… đều được người dân ủng hộ. “Thực hiện giải phóng mặt bằng, đảng viên của chi bộ gương mẫu làm trước nên dù các dự án làm ảnh hưởng đến 160 hộ dân nhưng tất cả đều tự nguyện chấp hành” - ông Nguyễn Quế, Bí thư Chi bộ thôn Thạnh Mỹ chia sẻ. Việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã giúp Chi bộ thôn Bích Ngô Tây (xã Tam Xuân 2) định hướng cho Ban nhân dân thôn có nhiều chủ trương giúp nhân dân thoát nghèo. Ông Ung Tấn Nga - Bí thư Chi bộ thôn Bích Ngô Tây nói: “Chi bộ đưa ra định hướng để Ban nhân dân thôn thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp giúp nhân dân sản xuất có hiệu quả hơn. Đồng thời giao cho các đảng viên thực hiện chủ trương này trước. Khi đảng viên làm có hiệu quả, tự nhân dân sẽ làm theo. Chỉ trong vòng 5 năm, toàn thôn đã cải tạo 26 vườn tạp trồng các loại cây thanh long ruột đỏ, tiêu, ca cao, qua đó có nhiều hộ thoát nghèo”.

Đối với công tác xây dựng Đảng trong trường học, đến nay trên địa bàn huyện có 61/61 trường có chi bộ độc lập, với tổng số 796 đảng viên, chiếm 35,8% số cán bộ, giáo viên toàn ngành. “Nhìn chung, các chi bộ trường học luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo đơn vị. Hàng năm khối trường học có 95% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hơn 98% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” - ông Nguyễn Vĩnh Phúc cho biết. Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong trường học đã giúp ngành giáo dục huyện Núi Thành phát triển vượt bậc. Đến nay, toàn huyện có 25 trường đạt chuẩn quốc gia các mức độ 1, 2; có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS.

ĐOÀN ĐẠO