Xây dựng Đảng ở Tây Giang: Hành trình 15 năm

ĐÌNH HIỆP |

Cách đây 15 năm, công tác xây dựng Đảng ở huyện miền núi Tây Giang còn nhiều khó khăn, hạn chế trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đến nay hệ thống chính trị của Tây Giang đã được kiện toàn, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện ủy Tây Giang thực hiện công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả.
Huyện ủy Tây Giang thực hiện công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả.

“Đi từng bước”

Ông Đoàn Thanh Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang cho biết, khi mới tái lập huyện, khó khăn bộn bề, Ban Chấp hành lâm thời lúc bấy giờ xác định xây dựng Đảng phải “đi từng bước”, từng công việc cụ thể. Ngày 30.9.2003, Huyện ủy lâm thời đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hiên lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2001 - 2005) cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nghị quyết của Ban Chấp hành lâm thời lúc đó xác định: “Phát huy sức mạnh toàn dân, giữ vững khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn để phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, phát triển bền vững theo hướng gắn với thị trường... Đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với nhiệm vụ mới”. Ông Thuận khẳng định: “Trải qua 3 lần Đại hội Đảng bộ huyện, các nghị quyết đại hội đều đề ra công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đều thực hiện thắng lợi”.

Qua 15 năm, công tác xây dựng Đảng ở Tây Giang có nhiều đổi mới. Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 1.858 đảng viên sinh hoạt ở 26 tổ chức cơ sở đảng. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt tỷ lệ 76,92%, không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 100% thôn có chi bộ. Tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện từng bước đi vào nền nếp. Huyện thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động cán bộ từ huyện về cơ sở và ngược lại. Dự án 600 và Đề án 500, 8/10 xã biên giới có cán bộ biên phòng tăng cường; 6/10 xã có cán bộ huyện tăng cường giữ các chức danh chủ chốt... Đây là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nhiệt huyết và ý thức kỷ luật, là lực lượng nòng cốt bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động cấp ủy, chính quyền xã. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động, luân chuyển cán bộ được quan tâm chỉ đạo tốt. Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, đảm bảo đủ và cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Chất lượng cấp ủy huyện và xã đạt chuẩn chiếm tỷ lệ cao (cấp huyện 88,64%, cấp xã 76,35%); công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật.

Kiện toàn hệ thống chính trị

Ông Clâu Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tây Giang cho biết thêm, những năm qua, Tây Giang đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, như Nghị quyết số 06 ngày 15.10.2011 của Huyện ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Hay Chương trình số 08 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI về xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận, các hội đoàn thể trong sạch vững mạnh... Ngoài ra, huyện còn liên kết với các trường chính trị mở các lớp đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị tại huyện, phát triển đảng viên tại chỗ đạt 10% dân số, tăng cường cán bộ huyện xuống công tác tại các xã, rút cán bộ xã về đào tạo tại huyện… “Chính việc mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm này đã giúp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bền vững của huyện được thực hiện tốt, hiệu quả, thiết thực” - ông Hạnh nói.

Kết quả đạt được qua 15 năm khẳng định sự đúng đắn trong việc xác định mục tiêu tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng làng mới ổn định dân cư, mở rộng diện tích lúa nước, bảo vệ rừng, ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và làm tốt việc bảo tồn văn hóa bản địa. Nhờ có sự đồng lòng, chung sức của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đưa Tây Giang dần thoát khỏi “danh sách” 62 huyện nghèo cả nước. Đây là nền tảng hết sức cơ bản cho xây dựng và phát triển Tây Giang ở chặng đường tiếp theo. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 15 tái lập huyện mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Giang sau 15 năm tái lập. Những kết quả nổi bật của huyện đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị Tây Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng; xây dựng, kiện toàn, củng cố Đảng ngày một vững mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong những năm tới.

ĐÌNH HIỆP