CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XIV (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở

Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC DŨNG (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh) |

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra giám sát… là những nhân tố quyết định để xây dựng Đảng bộ Công an Quảng Nam thật sự trong sạch, vững mạnh.

Công an Quảng Nam tổ chức diễn tập năm 2019. Ảnh: XUÂN MAI
Công an Quảng Nam tổ chức diễn tập năm 2019. Ảnh: XUÂN MAI

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu

Xác định cán bộ đảng viên là gốc của mọi công việc, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam thường xuyên đổi mới công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi tự sửa”, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Đặc biệt, ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương. Song song với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh từ cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra tại hiện trường vụ phá rừng pơmu khu vực biên giới Nam Giang năm 2016. Ảnh: T.C
Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra tại hiện trường vụ phá rừng pơmu khu vực biên giới Nam Giang năm 2016. Ảnh: T.C

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Bộ máy công an được tổ chức kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương bố trí cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ và tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Trong 5 năm, toàn ngành đã liên kết với các trường trong và ngoài lực lượng đào tạo nghiệp vụ cho gần 1.100 cán bộ chiến sĩ (thạc sĩ 46, đại học 881, còn lại là cao đẳng, trung cấp), đào tạo chính trị cho 950 đồng chí; tạo điều kiện cho hơn 2.700 trường hợp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đảm bảo khách quan, trung thực và toàn diện trong đánh giá cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với lãnh đạo các cấp và xem đây là cơ sở quan trọng để thực hiện công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thông qua việc xây dựng đề án nhân sự, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025 đảm bảo tính kế thừa, phát triển theo nguyên tắc “động” và “mở”, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng, thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm sai phạm trong cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 123 lượt tổ chức đảng, 459 lượt đảng viên, giám sát 85 lượt tổ chức đảng, 612 lượt đảng viên.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công an tỉnh và nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đây được xem là bước đột phá trong thực hiện nghị quyết. Trong đó, chủ động cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng tích cực lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Nhân dân; chú trọng thực tiễn, bám sát cơ sở, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mệnh lệnh công tác, gắn với phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc; ban hành các chương trình công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khen thưởng Công an tỉnh về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm vào tháng 1.2020. Ảnh: XUÂN MAI
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khen thưởng Công an tỉnh về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm vào tháng 1.2020. Ảnh: XUÂN MAI

Giao chỉ tiêu cụ thể cho công an các đơn vị, địa phương và từng bộ phận công tác nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương xây dựng lực lượng công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; phát huy năng lực trách nhiệm của đảng viên theo phương châm “một người làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một người”.

Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở cả 203 xã, trong đó điều động bố trí 203 trưởng công an xã, 104 phó trưởng công an xã và 151 công an viên. Đảng ủy Công an tỉnh luôn vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể trong nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên thành chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt và hiệu quả các mặt công tác công an và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với niềm tin tưởng, tự hào về truyền thống tốt đẹp, với sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới.

TAGS