Xây dựng Đảng vững mạnh

LÊ THÂN (Bí thư Huyện ủy Điện Bàn) |

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy Điện Bàn xem là công cụ phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng cấp.

Vụ việc sai phạm trong quản lý và sử dụng đất ở xã Điện Dương đã được kiểm tra, xử lý nghiêm minh. Ảnh: NG.ĐOAN
Vụ việc sai phạm trong quản lý và sử dụng đất ở xã Điện Dương đã được kiểm tra, xử lý nghiêm minh. Ảnh: NG.ĐOAN

Trong 3 năm qua (2011 - 2013), trên cơ sở chương trình của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 17 đoàn kiểm tra 30 lượt tổ chức đảng, 40 lượt đảng viên là cán bộ chủ chốt của các tổ chức đảng; thành lập 14 đoàn giám sát, tiến hành giám sát 31 lượt tổ chức đảng, 41 lượt đảng viên là cán bộ chủ chốt của các tổ chức đảng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Trung ương về “nông nghiệp - nông dân - nông thôn” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện chủ trương đền bù thiệt hại, tái định cư, giải phóng mặt bằng... Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tổ chức kiểm tra, giám sát việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; thực hiện cải cách thủ tục hành chính của chính quyền cấp xã và lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở cấp huyện... Đối với công tác xây dựng Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư về “tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”; thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020; thực hiện Nghị quyết 01 của Huyện ủy về xây dựng Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015...

Qua kiểm tra, giám sát theo chương trình, Huyện ủy chỉ rõ những ưu điểm, cách làm hay, làm tốt để phát huy; nêu lên những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đồng thời đưa ra chủ trương, giải pháp để các tổ chức đảng và cá nhân lãnh đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn đối với từng nội dung được kiểm tra giám sát. Thông qua kiểm tra, giám sát Huyện ủy cũng đã phát hiện một số tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước như khai thác quỹ đất các dự án do huyện quản lý tại xã Điện Dương, việc thực hiện các thủ tục hành chính về cấp quyền sử dụng đất tại một số xã. Huyện ủy đã giao UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm để làm rõ, xử lý và tham mưu Huyện ủy xử lý theo thẩm quyền.

Đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, một số tổ chức đảng nổi lên vấn đề đoàn kết nội bộ, chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy về công tác cán bộ cũng như chính sách, pháp luật Nhà nước. Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy tổ chức kiểm tra làm rõ đúng - sai, rút ra nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung củng cố bộ máy lãnh đạo chủ chốt ở một số xã. Qua kiểm tra, xử lý những tồn đọng và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, các xã Điện Trung, Điện Minh, Điện Nam Bắc, Điện Phước, Điện Thắng Trung, Điện Ngọc… đã vươn lên khá tốt.

Thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy các cấp cần nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết ở các cấp. Tập trung xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo đúng phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trực tiếp thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đảng bộ, chi bộ. Tập trung thực hiện công tác kiểm tra đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng… nhằm ngăn chặn ngay từ đầu những khuyết điểm và hạn chế sai phạm. Kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra làm đúng, sai, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng. Để làm tốt những nhiệm vụ trên, các cấp cần thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Trong đó, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và khó khăn, phức tạp của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Quyết liệt kiểm điểm, xử lý sai phạm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Trong năm 2012, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý nội dung để các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo UBND huyện, một số phòng chức năng của huyện và cấp ủy xã đi sâu kiểm điểm, làm rõ những vấn đề nổi cộm mà xã hội quan tâm. Sau kiểm điểm của huyện và các cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý một số vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nổi bật là việc khai thác quỹ đất tại các dự án Khu du lịch - bãi tắm Hà My, khu dân cư thôn 1, xã Điện Dương; tình trạng lấn chiếm, mua bán đất công cộng, làm nhà trái phép ở các xã Điện Ngọc, Điện Đương. Qua kiểm tra, Huyện ủy đã kết luận rõ những sai phạm và xử lý khiển trách 2 huyện ủy viên, cảnh cáo 1 đảng viên, cách chức 1 đảng ủy viên và khai trừ 2 đảng viên; đồng thời, UBND xã xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm trên. Cùng với việc xử lý sai phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy tập trung đề ra biện pháp khắc phục nhanh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý vụ việc tồn đọng kéo dài. Điều này đã củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, thúc đẩy thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan, đơn vị.

LÊ THÂN
(Bí thư Huyện ủy Điện Bàn)