Xử lý nghiêm vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác cán bộ

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng 7.6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy phối hợp với Vụ Nghiên cứu, UBKT Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung “Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ” ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW ngày 7.5.2007 của Bộ Chính trị. Các đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phạm Đức Tiến - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, UBKT Trung ương chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo sáng 7.6
Quang cảnh hội thảo sáng 7.6. Ảnh: N.Đ

Theo báo cáo của Thường trực UBKT Tỉnh ủy, từ năm 2008 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã xử lý kỷ luật 10 tổ chức đảng, 234 đảng viên vi phạm trong công tác cán bộ. Nội dung vi phạm của tổ chức đảng: việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng (40%); việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (50%); việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động cán bộ (10%). Nội dung vi phạm của đảng viên: tiêu chuẩn cán bộ (93,6%), việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng (6,4%).

Việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm về công tác cán bộ, vi phạm tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên được các cấp ủy, chi bộ, UBKT các cấp thực hiện cơ bản đảm bảo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tham gia góp ý tại hội thảo, các đại biểu đều bày tỏ thống nhất cao với nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung “Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ” lần này. Đồng thời cho rằng, việc đặt tiêu đề của dự thảo là “Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ” đã nhấn mạnh về tầm quan trọng, tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ hơn đối với việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế lần này cũng là một bước cụ thể hơn, góp phần thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Góp ý vào khoản 2, Điều 2 của dự thảo, một số ý kiến cho rằng, cần thêm cụm từ “xử lý nghiêm”, như vậy sẽ diễn đạt lại đầy đủ là: Phát huy ưu điểm, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chấn chỉnh, khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn những khuyết điểm; xử lý nghiêm vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác cán bộ.

Tương tự tại khoản 1.3 của Điều 5 về nội dung kiểm tra, cần bổ sung cụm từ “cán bộ, nhất là”, và diễn đạt lại đầy đủ là: Việc tham mưu, đề xuất và thẩm định về công tác cán bộ; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là người nhà, người thân không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện vào các vị trí lãnh đạo và có nhiều lợi ích. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, dự thảo cần có quy định cụ thể về phương pháp kiểm tra, giám sát để dễ thực hiện hơn...

Thay mặt Vụ Nghiên cứu, UBKT Trung ương, ông Phạm Đức Tiến tiếp thu, đánh giá cao các ý kiến góp ý xác đáng, giàu thực tiễn của các đại biểu, và cho biết sẽ nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện dự thảo để trình Thường trực UBKT Trung ương trong thời gian tới.

NGUYÊN ĐOAN