ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Xứng đáng là người đại diện...

DIỄM LỆ |

Hôm nay 22.5, Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống người lao động trong chặng đường đã qua sẽ là nền tảng, động lực để toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu trên chặng đường mới.

Chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong thời gian qua. Ảnh: D.L
Chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong thời gian qua. Ảnh: D.L

Hướng đến người lao động

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó quan trọng nhất là phát huy vai trò của tổ chức công đoàn (CĐ), chăm lo đời sống đoàn viên, lao động (LĐ).

Ông Dương Tấn Ó - Bí thư Chi bộ Ban Chính sách - pháp luật thông tin, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tích cực tham mưu đảng ủy, ban thường vụ chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người LĐ.

Cụ thể, đã vận động đóng góp quỹ xã hội được hơn 15 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 330 nhà “Mái ấm công đoàn” cho người LĐ khó khăn về nhà ở. Hướng dẫn CĐ cơ sở tổ chức các phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh LĐ”, “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”...

Các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả ở cơ sở, giúp các đơn vị, doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ đồng, cải thiện điều kiện làm việc của người LĐ. “Chi bộ đã tham mưu đảng ủy, lãnh đạo LĐLĐ chỉ đạo thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước LĐ tập thể”. Qua chương trình, đã có 83,4% số doanh nghiệp có tổ chức CĐ thực hiện ký kết thỏa ước LĐ tập thể, qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người LĐ ở cơ sở” - ông Dương Tấn Ó cho biết.

Trong khi đó, ngoài việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại chính đơn vị mình, Chi bộ CĐ các Khu công nghiệp - CĐ Viên chức tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn các tổ chức CĐ cơ sở của hai đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của tổ chức CĐ.

Ông Trần Quốc Bảo - Bí thư Chi bộ CĐ các Khu công nghiệp - CĐ Viên chức tỉnh cho biết: “Thông qua hội nghị dân chủ, CĐ cơ sở đã đề xuất với bộ phận chuyên môn đưa vào quy chế nội bộ những nội dung có lợi cho người LĐ, đảm bảo quyền của người LĐ được biết, được bàn, được tham gia và kiểm tra giám sát, lấy ý kiến người LĐ. Chi bộ chủ động phối hợp với người sử dụng LĐ tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy chế đến người LĐ, giám sát thực hiện các chế độ chính sách cho người LĐ. Nhờ đó người LĐ được hưởng các chế độ phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc..., góp phần thúc đẩy quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định hơn, hạn chế các vụ tranh chấp LĐ tập thể xảy ra”.

Phấn đấu trên chặng đường mới

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh hiện có 38 đảng viên, trong đó nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết nạp mới 12 đảng viên. Ông Phan Minh Á - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Trong nhiệm kỳ, dù có nhiều biến động về nhân sự, nhưng toàn thể Đảng bộ LĐLĐ tỉnh cùng nỗ lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Ban Chấp hành đã ban hành quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và ở mỗi chi bộ, giữ vững nền nếp sinh hoạt định kỳ. Đảng ủy phối hợp với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, quản lý tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ. Đảng ủy lãnh đạo cơ quan thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, phù hợp với khả năng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, đảng viên. Chính sự công khai, minh bạch đã tạo tính đồng thuận, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Những điều này sẽ tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống đoàn viên, người LĐ trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn”. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã cử 2 cán bộ học trung cấp chính trị, 2 cán bộ học đại học (văn bằng 2) và 8 trường hợp học sau đại học...

Cũng theo ông Phan Minh Á, trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của tổ chức CĐ có nhiều thời cơ nhưng cũng lắm thách thức. Khi nước ta gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, CĐ sẽ đứng trước vấn đề cạnh tranh với các tổ chức đại diện cho người LĐ khác gia nhập. Vì thế, đoàn kết, phấn đấu trong chặng đường mới để đưa tổ chức CĐ xứng đáng đại diện cho quyền và lợi ích của người LĐ là một yêu cầu cấp bách. Nhiều giải pháp nhằm xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh sẽ được bàn luận tại đại hội lần này.

Trong công tác xây dựng Đảng, đảng bộ sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu. Từ đó, xây dựng các chương trình, nghị quyết phù hợp để lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện tốt phong trào công nhân, viên chức, LĐ, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh (nhiệm kỳ 2018 - 2023). LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các ban chuyên môn phù hợp với yêu cầu, gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nêu cao trách nhiệm của từng ban chuyên môn, tinh thần gương mẫu của đảng viên, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan hằng năm và thực hiện đạt các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra trong Đại hội Đảng bộ LĐLD tỉnh lần thứ VII.

TAGS