100% cơ sở khám chữa bệnh gửi hồ sơ lên cổng giám định của Bảo hiểm xã hội

CHÂU NỮ |

Bác sĩ Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, năm 2018, phần mềm khám chữa bệnh (KCB) được tất cả cơ sở y tế trong tỉnh triển khai, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong quy trình KCB và thanh toán bảo hiểm xã hội (BHXH). Phần mềm này được kết nối, liên thông dữ liệu KCB tại các cơ sở y tế đa khoa và chuyên khoa của cả 3 tuyến tỉnh - huyện - xã, đảm bảo yêu cầu liên thông KCB, tránh tình trạng lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế, một bệnh nhân khám nhiều nơi cùng ngày. Đồng thời phần mềm cũng được nâng cấp  thường xuyên để đáp ứng các yêu cầu về chuẩn hóa trường dữ liệu, sự thay đổi về giá dịch vụ KCB theo thông tư của Bộ y tế.

Trong năm 2018, với 100% cơ sở KCB của tỉnh ứng dụng phần mềm, đã có hơn 4,15 triệu lượt hồ sơ KCB được gửi lên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và cổng giám định hồ sơ của BHXH; việc giám định và thanh quyết toán đều được thực hiện qua phần mềm KCB.

CHÂU NỮ