10,3 tỷ đồng phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cho người tâm thần

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đề án xây dựng mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt nhằm can thiệp, phòng ngừa sớm cho người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần với kinh phí 10,3 tỷ đồng.

Theo đề án, giai đoạn 2018-2020, đưa vào hoạt động phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam để làm cơ sở cho việc phát triển mô hình phòng chống rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; lồng ghép giữa y tế và công tác xã hội trên phạm vi toàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Mô hình sẽ góp phần đưa công tác phòng chống rối nhiễu tâm trí ngay ở tuyến cơ sở thực hiện chăm sóc sức khỏe  ban đầu theo hướng toàn diện, giúp giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Theo đó, thực hiện tốt việc thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi người bị rối nhiễm tâm trí và người bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh; thực hiện quản lý 100% số người bị rối nhiễu tâm trí được phát hiện.

Mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam sẽ trở thành cơ sở chính đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm trí của người dân Quảng Nam.

Đề án sẽ thực hiện các nội dung: thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh; thực hiện quản lý trường hợp người rối nhiễu tâm trí được phát hiện, người tâm thần tại trung tâm và người tâm thần đã được hòa nhập tại cộng đồng; khám sàng lọc nhằm phát hiện các vấn đề về rối nhiễu tâm trí, bệnh tâm thần làm cơ sở thực hiện chẩn đoán xác định rối nhiễu tâm trí/bệnh tâm thần; tư vấn trị liệu, điều trị tại gia đình; thực hiện quản lý trường hợp kết hợp với khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng; trị liệu tâm lý; hỗ trợ khám, chữa bệnh điều trị tại gia đình.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam để can thiệp khẩn cấp, nuôi dưỡng tạm thời, trợ giúp đối tượng; tư vấn và trợ giúp đối tượng tiếp cận các dịch vụ xã hội; trợ giúp học văn hóa, học nghề, tìm việc làm, nâng cao thu nhập và vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần…

Kinh phí thực hiện đề án 10,3 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương  hỗ trợ 10 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 300 triệu đồng.

CHÂU NỮ