147 thí sinh không tham gia thi tuyển viên chức ngành y tế

NGUYỄN DƯƠNG |

Trong 2 ngày 14 và 15.4, ngành y tế tổ chức thi tuyển viên chức để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao. Đợt này, Sở Y tế xem xét đặc cách cho 47 hồ sơ không phải qua thi tuyển, còn lại 604 thí sinh sẽ trải qua phần thi tuyển.

Theo tổng kết ban đầu của Hội đồng xét tuyển, đăng ký dự tuyển lần này có tổng cộng 1.722 hồ sơ, nhưng chỉ có 1.575 thí sinh tham dự đầy đủ các phần thi. Các thí sinh tham gia dự tuyển trải qua nhiều môn thi như kiến thức chung, chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ... Các chức danh nghề nghiệp được thi tuyển lần này là y sĩ hạng 4, kỹ thuật y hạng 4, điều dưỡng hạng 4, hộ sinh hạng 4, dược hạng 4, dân số viên hạng 4. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đầy đủ bài thi theo quy định, trừ các môn được miễn thi (nếu có), mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển.

NGUYỄN DƯƠNG