1,82 tỷ đồng cải tạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

|

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định đầu tư 1,82 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa tường rào, cổng ngõ, nhà bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Công trình do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Tư vấn và kiểm định công trình xây dựng miền Trung tư vấn lập dự án. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch vốn hằng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian đầu tư trong giai đoạn 2012 - 2014.T.NGUYÊN