3 năm, Duy Xuyên chi vượt quỹ BHYT hơn 77 tỷ đồng

XUÂN HIỀN |

Sáng 2.4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, tổ chức giám sát tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT từ năm 2016 đến 2018 đối với xã Duy Châu và Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến 2018, Trạm Y tế xã Duy Châu đã khám chữa bệnh cho 15.200 lượt người. Tuy nhiên, số lượng thuốc không đủ cấp cho bệnh nhân, tình trạng đấu thầu trễ dẫn đến chậm cung ứng thuốc chữa bệnh và thiếu gói y tế phục vụ tuyến cơ sở. Đối với Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên, từ năm 2016 đến hết năm 2018, đơn vị đã khám, điều trị cho hơn 338.000 lượt người có BHYT. Trạm y tế 14 xã, thị trấn trên toàn huyện thực hiện điều trị hơn 258.000 lượt người có BHYT. Trong 3 năm, Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên thu hơn 94,3 tỷ đồng, tuy nhiên đơn vị chi BHYT vượt  quỹ hơn 77 tỷ đồng. Tổng số tiền sử dụng thuốc trung bình hàng năm hơn 13 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh cho người dân cũng nảy sinh những khó khăn, bất cập do nhiều thiết bị y tế lạc hậu, công tác thanh toán BHXH còn chậm sau khi có kết quả giám định...

XUÂN HIỀN