80 triệu USD hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ

M.Hiền - Tr.Hoa |

Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ vừa tổ chức tổng kết hoạt động của dự án năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 tại Sở Y tế Quảng Nam.

Dự án Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ (từ năm 2009 đến 2013) với tổng số vốn là 80 triệu USD, trong đó vốn vay ODA là 72 triệu USD, vốn đối ứng là 8 triệu USD. Mục tiêu chung của dự án này là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em, góp phần nâng cao tình trạng sức khỏe cho nhân dân. Năm 2012, Ban Quản lý dự án đã khởi công xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 công trình gồm: Trung tâm Y tế dự phòng huyện Điện Bàn, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Quảng Nam, BVĐK Đông Giang, BVĐK huyện Bắc Trà My; hoàn thành mua sắm, bàn giao, lắp đặt và đưa vào sử dụng các thiết bị y tế giai đoạn 1 đến các đơn vị thụ hưởng, tỷ lệ giải ngân cho các hoạt động của dự án đạt 74,8%... Năm 2013, 3 công trình còn lại của dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực đạt 100% kế hoạch đã được Bộ Y tế phê duyệt.

M.Hiền - Tr.Hoa