9 tỷ đồng xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Phú Ninh

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Ninh.  Công trình do Sở Y tế làm chủ đầu tư được xây dựng tại thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) với tổng giá trị đầu tư gần 9 tỷ đồng (ngân sách cho sự nghiệp môi trường Trung ương (50%); ngân sách tỉnh (50%);  được thực hiện từ năm 2014 - 2016.

Công trình hoàn thành nhằm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ nước thải Bệnh viện Đa khoa, tránh lây lan các mầm bệnh và các chất nguy hại khác.

PHÚC LÂM