90% dân số tỉnh tham gia bảo hiểm y tế

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều nay 22.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành liên quan về tiến trình thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc về bảo hiểm y tế toàn dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc về bảo hiểm y tế toàn dân.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, đến thời điểm này, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của tỉnh đạt 90% (hơn 1,3 triệu người). Người tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng người lao động do doanh nghiệp đóng, hưu trí, mất sức, người nghèo, có công cách mạng, trẻ em, người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, học sinh sinh viên, BHYT tự nguyện. Mục tiêu Quảng Nam đặt ra đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt được 95% dân số toàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu trên, BHXH tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ từ ngân sách tỉnh thêm 20% mức đóng đối với các đối tượng học sinh sinh viên, hộ nông - lâm - ngư - diêm nghiệp; đưa chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm và 5 năm của HĐND và UBND các cấp.

Tại cuộc họp, BHXH tỉnh cũng đã báo cáo với UBND tỉnh tiến độ lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Đến nay, toàn tỉnh đã thu về và nhập dữ liệu theo mẫu DK01 đạt tỷ lệ 99,87% hộ gia đình và 99,02% nhân khẩu toàn tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đang tích cực xúc tiến công tác điều tra đối chiếu theo mẫu DK01-DC theo chủ trương chung của Chính phủ. Ngoài ra, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh BHYT đang được đẩy mạnh tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân trong toàn tỉnh.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu các ngành cùng với BHXH tỉnh cùng vào cuộc mạnh mẽ trong lộ trình BHYT toàn dân. Giải pháp cần thực hiện đầu tiên là tuyên truyền thay đổi ý thức người dân trong tham gia BHYT; xác định đối tượng hướng đến trong việc tăng tỷ lệ bao phủ để có biện pháp vận động hiệu quả; hộ nông - lâm -ngư - diêm nghiệp có mức sống dưới mức trung bình cần được xác định lại danh sách, tính phương án hỗ trợ thêm cụ thể giúp hộ dân tham gia BHYT.

DIỄM LỆ