Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia tiến tới loại trừ bệnh dại

NGUYỄN DƯƠNG |

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2470/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh.

Với các mục tiêu cụ thể phải đạt được đến năm 2021 như: 90% số xã phường, thị trấn lập được danh sách hộ nuôi chó; tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại đạt 70% trở lên trên tổng đàn chó; 100% số hộ tiếp cận được với các thông điệp của chiến dịch về phòng chống bệnh dại qua các kênh thông tin đại chúng và biết lịch tiêm phòng tại địa phương; 100% số người phơi nhiễm được tư vấn và tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại; giảm 80% số người tử vong do bệnh dại so với trung bình số ca mắc bệnh dại của giai đoạn 2011-2015…

NGUYỄN DƯƠNG