Bảo đảm an toàn tiêm chủng

LY LAN - KIM NGÂN |

Thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn tiêm chủng, Đoàn thanh tra Sở Y tế vừa kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng và việc triển khai tiêm vắc xin phòng sởi tại 2 huyện Hiệp Đức và Quế Sơn.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở y tế đều xây dựng được kế hoạch tiêm chủng, tiêm vắc xin phòng sởi và thực hiện tiêm chủng đúng quy định, đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn. Tuy nhiên, tại một số cơ sở y tế, cơ sở vật chất chưa đảm bảo triển khai tiêm chủng, chưa đủ nhân lực thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng; việc cập nhật thông tin lưu trữ, kiểm nhập vắc xin chưa đảm bảo yêu cầu. Đoàn thanh tra yêu cầu các cơ sở y tế của 2 huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tổ chức tiêm chủng đúng quy định; tăng cường khám sàng lọc, quản lý đối tượng tiêm chủng; đảm bảo quá trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát vắc xin. Đoàn cũng tiến hành giám sát việc tiêm phòng sởi tại các cơ sở y tế, đảm bảo việc tiêm vắc xin đúng quy trình, đồng thời yêu cầu giữ lại trẻ 30 phút sau tiêm để theo dõi tình hình, đề phòng trường hợp có phản ứng thuốc xảy ra.

LY LAN - KIM NGÂN