Bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân

TÂM AN |

Cùng với cả nước, Quảng Nam đang tích cực cho lộ trình tiến đến bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân.

Theo thống kê từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, tính đến đầu quý 4 năm 2013, tổng số người tham gia BHYT là 1.106.499 người, đạt tỷ lệ bao phủ 77,43% so với dân số toàn tỉnh. Trong đó, đối với người thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 383.791 người, chiếm tỷ lệ 34,69%, BHYT tự nguyện là 141.381 người, chiếm 12,78%, còn lại là các đối tượng khác. BHXH tỉnh cũng đã hợp đồng với 35 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trong toàn tỉnh thực hiện KCB BHYT, và tại 236/244 xã, phường có KCB BHYT. Tổng số tiền chi phí KCB BHYT trong 9 tháng đầu năm 2013 hơn 572,9 tỷ đồng. Đề án BHYT của Bộ Y tế thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đề ra mục tiêu đến năm 2015 có trên 70% dân số tham gia BHYT; đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT, và bảo hiểm toàn dân. Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban Dự án hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ khẳng định: “BHYT toàn dân nhằm đảm bảo toàn bộ dân số được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từng bước đạt tới sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ năm 2014 đã không còn hình thức BHYT tự nguyện mà chỉ còn BHYT bắt buộc”. Ông Hai cho biết thêm, trước khi thực hiện đề án BHYT toàn dân, Luật BHYT đã được triển khai và thực sự đi vào đời sống xã hội.

Quyền lợi khám chữa bệnh của người dân cần được bảo đảm khi tham gia BHYT. Ảnh: T.A
Quyền lợi khám chữa bệnh của người dân cần được bảo đảm khi tham gia BHYT. Ảnh: T.A

Các chính sách về BHYT cũng được tăng cường tuyên truyền cho đối tượng tham gia. Ông Đoàn Định (TP.Tam Kỳ) cho biết: “Trước đây, nếu tôi muốn mua BHYT thì phải chờ đến kỳ hạn, có khi mấy tháng mới có, giờ thì việc này đã dễ dàng hơn. Chính sách này là phù hợp, đảm bảo quyền lợi được KCB cho người dân”. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHYT người lao động trong các doanh nghiệp, hộ cận nghèo, tự nguyện tham gia BHYT còn thấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện chính sách BHYT chưa toàn diện. Vai trò quản lý nhà nước của một số chính quyền cơ sở chưa phát huy đầy đủ, kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân chưa được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Cùng với đó, thời gian qua việc cấp phát thẻ BHYT có nhiều sai sót như cấp chồng, chậm, cấp sai, nhất là với các đối tượng người dân tộc thiểu số, người nghèo chưa kịp thời. Thủ tục đổi thẻ, đổi nơi đăng ký KCB ban đầu chưa thuận lợi. Ông Nguyễn Đại Nam, ở xã Tam Đại huyện Phú Ninh cho rằng: “Tình trạng một số cơ sở KCB xuống cấp, quá tải, thiếu giường bệnh, một bộ phận cán bộ y tế trình độ chuyên môn chưa tốt, thái độ phục vụ bệnh nhân chưa đúng mực, nên người được KCB chưa hài lòng. Chứ chỉ bỏ ra gần 600 ngàn đồng tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi cả năm về chăm sóc sức khỏe, tôi nghĩ đó là cơ hội cho những người lao động phổ thông”.

Bằng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp, Quảng Nam đang đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các cơ sở KCB như trạm y tế xã, các bệnh viện, với quyết tâm để có điều kiện phục vụ KCB hiệu quả cho người dân. Tuy nhiên, khó khăn còn nhiều, hiện toàn tỉnh chỉ có 4,7 bác sĩ/vạn dân và có 3.043 giường bệnh kế hoạch, 20,28 giường bệnh/vạn dân, do đó có những bệnh viện đã xảy ra tình trạng quá tải. Chỉ có 55/244 xã có bác sĩ. Để đến năm 2015, đạt 6 bác sĩ/vạn dân thì còn thiếu khoảng 180 bác sĩ; hiện cán bộ có trình độ đại học chỉ chiếm 34,5.%; bác sĩ sau đại học chiếm 6,5%, từ năm 2011 đến nay, có 4 bác sĩ xin chuyển công tác ra khỏi tỉnh và 27 bác sĩ bỏ việc. Ông Nguyễn Văn Hai nói: “Rõ ràng Quảng Nam cần phải từng bước giải quyết nhiều vấn đề tồn tại bất cập. Thêm vào đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về chính sách ưu việt trong việc triển khai dự án BHYT toàn dân”. Ông Hai cũng nói thêm, vấn đề nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn ở các cơ sở KCB, cải cách thủ tục hành chính thực hiện chính sách BHYT cần được tăng cường. Muốn giải quyết các vấn đề đó một cách hiệu quả thì cần các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan cùng chung tay với ngành BHXH và y tế, đảm bảo mọi quyền lợi được KCB, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

TÂM AN