Báo động vượt quỹ bảo hiểm y tế

LÊ DIỄM |

Từ ngày 1.12.2018, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chính thức có hiệu lực. Khi áp dụng Nghị định 146, các cơ sở y tế sẽ phải có trách nhiệm cao hơn trong việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Từ 1.12.2018, Nghị định 146 sẽ được thực thi với hy vọng nâng cao trách nhiệm của các bên trong sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: L.D
Từ 1.12.2018, Nghị định 146 sẽ được thực thi với hy vọng nâng cao trách nhiệm của các bên trong sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: L.D

Theo cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh, số người tham gia BHYT của Quảng Nam đến tháng 9.2018 là 1.402.748 người, đạt tỷ lệ bao phủ 93,3% dân số toàn tỉnh. Theo Quyết định số 17, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán khám chữa bệnh BHYT cho tỉnh trong năm 2018 hơn 1.873 tỷ đồng. Tính đến hết quý III.2018, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã sử dụng hết 1.636 tỷ đồng (87,3% so với tổng dự toán). Ông Hồ Hữu Tuấn - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho biết: “Từ nay đến cuối năm, nếu các cơ sở khám chữa bệnh không tìm mọi cách hạn chế chỉ định quá mức cần thiết, nhập viện lớn, chi phí bình quân điều trị nội trú, ngoại trú cao thì chắc chắn chi phí khám chữa bệnh BHYT sẽ vượt dự toán được giao. Quảng Nam là một trong 17 tỉnh đã được nêu tên do có chi phí khám chữa bệnh BHYT quá cao, đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu cần phải kiểm soát và sử dụng quỹ tiết kiệm”.

Ông Bùi Duy Thành - Trưởng phòng Giám định (Bảo hiểm Xã hội tỉnh) thông tin, toàn tỉnh hiện có 38 cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, trong đó các cơ sở y tế chọn phương thức thanh toán chi phí từ khi ký hợp đồng vào đầu năm. Trong đó, có 11 cơ sở y tế chọn phương thức thanh toán theo định suất, 27 cơ sở y tế thanh toán theo giá dịch vụ. Thanh toán theo định suất nghĩa là quỹ BHYT giao cho cơ sở y tế một khoản định mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh bình quân tính trên mỗi thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng trong thời gian đăng ký tại cơ sở y tế. Lúc này cơ sở y tế được chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được xác định, có kết dư thì được hưởng theo quy định. Tuy nhiên, đến nay không có cơ sở y tế nào có kết dư mà đã vượt định suất được giao năm 2018. Phần lớn các cơ sở y tế (đặc biệt là bệnh viện lớn tuyến tỉnh, khu vực) có chi phí bình quân chi khám chữa bệnh tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn so với bình quân chung cả nước.

Ông Hồ Hữu Tuấn cho biết, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tập huấn triển khai Nghị định 146 vào tháng 10.2018 trong toàn quốc. Từ ngày 1.12.2018, khi áp dụng Nghị định 146, sẽ không còn giao quỹ khám chữa bệnh BHYT cho cơ sở y tế, mà nguồn quỹ sẽ giao bằng cách xác định tổng mức thanh toán khám chữa bệnh BHYT cho kỳ thanh toán và năm tài chính. Cách tính mới này nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở y tế và người đứng đầu trong việc quản lý và sử dụng nguồn quỹ khám chữa bệnh BHYT. Nghĩa là cơ sở y tế phải cân nhắc trong việc sử dụng nguồn quỹ được giao, căn cứ trên cách tính của Nghị định 146, nếu quỹ giao cho cơ sở đó một mức nhất định mà chi vượt mức này thì sẽ không được thanh toán phần vượt. Nghị định 146 cũng quy định rõ ràng về việc xử lý chênh lệch quỹ định suất giao cho cơ sở khám chữa bệnh. Trường hợp quỹ định suất có kết dư trong năm (quỹ định suất được giao lớn hơn phần chi khám chữa bệnh), cơ sở y tế hạch toán số kết dư này vào nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và làm căn cứ xác định quỹ định suất cho năm sau. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh được giao ký hợp đồng thực hiện khám chữa bệnh ban đầu bao gồm cả trạm y tế xã, cơ sở có trách nhiệm chuyển một phần kết dư cho các trạm y tế xã. Trường hợp quỹ định suất bội chi trong năm (quỹ định suất được giao nhỏ hơn phần chi khám bệnh, chữa bệnh), cơ sở khám chữa bệnh tự cân đối trong nguồn thu của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định. Trong phạm vi toàn tỉnh, hai ngành Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh sẽ có hội nghị tập huấn triển khai về Nghị định 146 ngay trong tháng 11.2018, giúp cho các cơ sở y tế hiểu rõ hơn về nghị định này và thực hiện hiệu quả, kiểm soát được sự gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT.

LÊ DIỄM