Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn bệnh viện hạng II

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Căn cứ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế của Bộ Y tế, UBND tỉnh vừa quyết định xếp hạng Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn bệnh viện hạng II.

Việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế nhằm hoàn chỉnh về tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn kĩ thuật và chất lượng công tác; có kế hoạch đầu tư phát triển các đơn vị sự nghiệp y tế trong từng giai đoạn thích hợp; phân tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức trong ngành y tế. Được biết, theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25.8.2005 của Bộ Y tế, Các đơn vị sự nghiệp y tế được chia thành 5 hạng gồm hạng đặc biệt (chỉ áp dụng đối với một số bệnh viện lớn), hạng I, hạng II và hạng III và hạng IV. Việc xếp hạng dựa trên các nguyên tắc: vị trí, chức năng và nhiệm vụ; quy mô và nội dung hoạt động; cơ cấu lao động và trình độ cán bộ;  khả năng chuyên môn, hiệu quả chất lượng công việc; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

Dịp này, UBND cũng xếp hạng Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn bệnh viện hạng III.

NGUYÊN BẢO